Application Security

Application Security: ochrana důležitých podnikových aplikací.

V průběhu digitalizace mnoho společností zpřístupnilo své centrální aplikace zvenčí nebo je nainstalovalo na veřejně přístupnou infrastrukturu, aby k nim měli přístup zaměstnanci nebo zákazníci. Patří sem zákaznické portály, systém CRM nebo důležité systémy ERP. Tento vývoj klade vysoké nároky na bezpečnost a ochranu slabých míst. Podle BSI napadají útočníci podniky většinou zákeřně pomocí multivektorových útoků. Útočí cíleně na aplikace, jako je např. fakturační systém nebo webový obchod, aby se přes špatně naprogramovaný kód dostali do sítě, k dalším aplikacím nebo datům. Zde již v mnoha případech nestačí klasická ochrana sítě a datového centra. Penetrační testy aplikací a pravidelné kontroly slabých míst na známé i neznámé hrozby zvenčí i zevnitř jsou stejně důležitou součástí konceptu zabezpečení aplikací, jako je například použití moderních firewallů pro webové aplikace nebo vícefaktorové autentizace pro zabezpečený přístup k webovým aplikacím.

Kontaktujte nás a my vám rádi poradíme ve všech aspektech zabezpečení aplikací. 

Přehled výhod moderního zabezpečení aplikací s pomocí Bechtle:

 

Celostní přístup k zabezpečení IT namísto izolovaných řešení.

Poradenství, podpora projektu, provoz: Nabízíme vše z jednoho zdroje.

Moderní bezpečnostní řešení vybraných výrobců.

Vypracujeme pro vás individuální bezpečnostní koncept společně s vámi.

Business Manager IT Security

Christian Grusemann

Bezpečnostní koncept na úrovni aplikací patří ke každé moderní IT architektuře.

Jak můžete spolu s Bechtle chránit své aplikace pomocí Application Security.

Chraňte své kritické webové aplikace a databanky před přímými útoky, jako jsou SQL Injection, DDoS a Cross-Site Scripting. Tyto útoky na aplikace mohou zasáhnout systémy online shopu nebo kritické interní nástroje, jako je CMS nebo ERP. Přes známá slabá místa ve velmi rozšířených standardních aplikacích se útočníci snadno dostanou do webových aplikací, které nejsou dodatečně chráněny. Web Application Security chrání nejen bezpečnost dat v podniku, ale i uživatelů, tedy: zákazníků. Zabraňte tomu, aby útočníci pronikli mezi vaše zákazníky a vaše webové aplikace a mohli tak odcizit uživatelská data nebo kompromitovat vaše kritické aplikace. Útoky, které cílí na webové aplikace, mají často zločinecké pozadí. 

Profesionální péče společnosti Bechtle poskytuje vašim webovým aplikacím plnou ochranu před současnými i budoucími hrozbami. Aby vaše databanka zůstala chráněna, aby nevzniklo ohrožení pro SQL z infiltrovaných parametrů a aby se ze slabých míst v aplikacích nestala slabá místa celého systému.

Web Application Security – definice.

Jedná se prostě o bezpečný přístup k webovým aplikacím a o nutnost zajistit, aby aplikace nebyly ochromeny nebo kompromitovány.

K tomu je nutné, aby byl kód těchto aplikací napsán bez bezpečnostních skulin a aby tyto aplikace byly zpřístupňovány škálovatelným způsobem. Přitom je třeba dbát na to, aby výpočetní středisko, které hostuje potřebnou infrastrukturu, nemohlo být paralyzováno např. útokem DDoS.

Pomocí technologií, jako je např. Web Application Firewall chráníme jednotlivé aplikace cíleně, aniž bychom je museli měnit.  Tento Firewall zabraňuje útokům přes Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Typickými způsoby útoku jsou zde Cross-Site Scripting a SQL Injection. Web Application Firewall na rozdíl od normálního Firewallu zkoumá data na úrovni aplikace.

Web Application Firewall tak kontroluje všechny příchozí i odchozí požadavky na webový server a zabraňuje vzniku podezřelých spojení. Firewall se přitom učí rozpoznávat typické, normální chování, aby rozlišoval mezi normálním používáním aplikace a škodlivým jednáním, např. dotaz na databanku, zaslaný prostřednictvím neplatného parametru SQL. 

Za tímto účelem nabízí Bechtle podnikům kompletní balík vhodných řešení, která odvrátí hrozby dneška i zítřka. Zabezpečte důležité databanky a webové aplikace před útoky, aniž byste je měnili.

.

Web Application Security

Web Application Security.

Bechtle se postará o bezpečnost aplikací, aby byly neustále chráněny a zůstaly spolehlivě provozuschopné pro vaše zaměstnance i zákazníky. S naším bezpečnostním konceptem na míru chrání experti z Bechtle vaše kritické webové aplikace a citlivá data. Zabraňte tomu, aby se váš internetový obchod nebo CRM stali obětí útoku. Úspěšné útoky na kritickou infrastrukturu mají potenciálně velké následky pro dotčené podniky: výpadek obratu, porušení ochrany osobních údajů a s tím spojená ztráta reputace.

Web Application Firewall

Application Security sestává z různých prvků:

Např.:  

  • Web Application Firewall
  • Zabezpečení databází
  • Autentizace
  • Penetrační testování
  • Fuzzing

Přitom se jedná o bezpečný přístup k webovým aplikacím a o nutnost zajistit, aby aplikace nebyly ochromeny nebo kompromitovány.

K tomu je nutné, aby byl kód těchto aplikací napsán bez bezpečnostních skulin a aby tyto aplikace byly zpřístupňovány škálovatelným způsobem. Přitom je třeba dbát na to, aby výpočetní středisko, které hostuje potřebnou infrastrukturu, nemohlo být paralyzováno např. útokem DDoS.

application security

Pomocí technologií, jako je např. Web Application Firewall chráníme jednotlivé aplikace cíleně, aniž bychom je museli měnit. Tento Firewall zabraňuje útokům přes Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Typickými způsoby útoku jsou zde Cross-Site Scripting a SQL Injection. Web Application Firewall na rozdíl od normálního Firewallu zkoumá data na úrovni aplikace.

Web Application Firewall tak kontroluje všechny příchozí i odchozí požadavky na webový server a zabraňuje vzniku podezřelých spojení. Firewall se přitom učí rozpoznávat typické, normální chování, aby rozlišoval mezi normálním používáním aplikace a škodlivým jednáním, např. dotaz na databanku, zaslaný prostřednictvím neplatného parametru SQL. 

Za tímto účelem nabízí Bechtle podnikům kompletní balík vhodných řešení, která odvrátí hrozby dneška i zítřka. Cíl: zabezpečit důležité databanky a webové aplikace před útoky, aniž byste je měnili.

secure. now and then.

Application Security:

Ochrana aplikací dnes i v budoucnosti.

Kvůli digitalizaci a rostoucímu vzájemnému propojení služeb a aplikací se zvyšuje počet potenciálních bodů útoku na IT v podnicích. Čím více služeb a aplikací je přístupných zvenčí, tím většímu nebezpečí jsou vystaveny vaše systémy. Jsou to především vícevektorové útoky, které napadají několik cílů najednou. Jednoduché Firewally, které mají chránit výpočetní středisko nebo síť, již na takový druh útoků nestačí. Experti v Bechtle podporují zabezpečení vašich aplikací radami, testováním penetrace zabezpečení, integrací a provozem systémů pro nezbytné zabezpečení webových aplikací a tím i důležitých podnikových procesů. Bechtle implementuje a konfiguruje správná řešení, která chrání důležité aplikace před novými a stále silnějšími útoky

Máte dotazy k našim řešením v oblasti zabezpečení?


Spojte se s námi.

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.