IT security for Business

IT-Security.

Chraňte váš podnik před nebezpečím a útoky všeho druhu.

Počet kybernetických útoků stále stoupá, zatímco se interní zdroje IT zmenšují. Zabezpečení IT je víc, než jen šifrování a ochrana před malwarem. Podniky stojí před výzvou, chránit důležitá data a systémy v souladu s předpisy o ochraně dat a externími požadavky regulačních orgánů. Oblast zabezpečení IT tvoří podnikovou základnu a musí být součástí každé strategické úvahy. Ale které kroky byste měli tedy podniknout, abyste váš podnik co nejlépe ochránili? 

Digitální transformace mění podnikové procesy, způsoby práce a technické postupy. Zaměstnanci chtějí přístup k datům a aplikacím odkudkoliv. To z nich dělá potenciální cíl útočníků. Ale pokud máte na své straně správného partnera, zvládnete téma zabezpečení IT úplně v klidu: Rozumíme vašim výzvám v tomto pohnutém světě a provádíme moderní zabezpečení IT. Provedeme vás krok za krokem na cestě k vaší moderní bezpečnostní strategii.

Přehled výhod našeho celistvého přístupu:

Vyšší bezpečnost IT.

Všechna bezpečnostně kritická opatření jsou vzájemně koordinována, propojena a nabízejí nejvyšší možnou ochranu.

Uvolnění interních zdrojů.

Vzájemně koordinovaná opatření usnadňují každodenní práci. Cíl: více času pro každodenní práci.

Jednoduchá správa.

Místo komunikace s různými výrobci máte jako kontaktního partnera pouze Bechtle.

Spojení lidí, procesů a technologií.

Vhodná bezpečnostní opatření umožňují bezpečnou práci a přístup odkudkoliv.

Schopnost rychlé reakce.

S našimi Managed Services reagujete rychle a bez prodlení na nezvyklé aktivity ve vaší síti.

Konec záplat.

Izolovaná řešení často nejsou vzájemně přizpůsobena a otevírají potenciálním útokům nové přístupy. My zamezíme vzniku slabých míst ve vaší síti.

Business Manager IT Security

Christian Grusemann

Bechtle Security nabízí rozsáhlý sortiment řešení pro maximální zabezpečení před kybernetickými útoky.

Celistvě promyšlené zabezpečení:
360° řešení Bechtle
.

Záleží na celistvém bezpečnostním řešení End-to-End, které zahrnuje lidi, technologie a procesy. Použitelné v nejrůznějších oblastech – ať se již jedná o Industrie 4.0, klasickou IT infrastrukturu, zabezpečení sítě, cloudová řešení nebo mobilní práci v síti.

Celostní přístup Bechtle vede k zastřešující strategii kybernetické ochrany, která sestává z různých bezpečnostních řešení – bez ohledu na to, zda je požadován koncept v oblasti informační bezpečnosti, architektury zabezpečení sítě nebo koncového zařízení, nebo má být prováděn interní nebo externí management provozu bezpečnostních operačních center (SOC).  Bechtle Security pokrývá všechny oblasti zabezpečení IT pomocí svých sedmi „Security Practices“ pro ochranu podniků. Můžete tak včas rozpoznat a analyzovat hrozby, abyste se jim mohli aktivně postavit. 

 • Bezpečnost aplikací
 • Bezpečnost cloudu
 • Kybernetická kriminalita a obrana proti ní
 • Bezpečnost datových center
 • Ochrana dat a zabezpečení informací
 • Zabezpečení infrastruktury a perimetru
 • Bezpečnost pracoviště

Bechtle vás bude provázet krok za krokem:
poradenství, implementace, provoz.

Bezpečnostní řešení by měla být plánována a prováděna dle principu ITIL.
Jednotlivé kroky přitom jsou.

1.

Zabezpečení IT – poradenství (plán). 

Před realizací stojí poradenství. Na základě rozsáhlého stanovení požadavků zpracují konzultanti Bechtle individuálně přizpůsobené nastavení. Protože stále více podniků fúzuje nebo mění výrobní lokality, vyvinula společnost Bechtle workshop bezpečnostní architektury. V tomto workshopu vytváříme spolu se zákazníkem scénáře řešení, jako např. jak lze propojit sítí zahraniční lokace a zvýšit tak bezpečnost sítě.

2.

Zabezpečení IT – implementace (vybudování).

Po poradenství následuje rozsáhlé plánování a koncepce za účelem vypracování nejlepšího bezpečnostního konceptu pro IT. Nakonec implementují naši systémoví inženýři potřebné prvky u vás na místě. Přitom zdokumentujeme jednotlivé realizační kroky a poskytneme vám k dispozici podklady. Pokud chcete jako zákazník převzít provoz infrastruktury sami, obdržíte profesionální pokyny. Alternativně převezmou naši experti na Managed-Service v rámci přechodu provozní úkoly související s bezpečnostním řešením.

3.

Zabezpečení IT – provoz.

S našimi Managed Security Services vám nabídneme přesně takové bezpečnostní řešení, které se hodí k vašemu podniku – ať se již jedná o služby na místě nebo o vzdálený provoz z našich center pro Networking a Security Operation. Najdeme pro vás tu nejlepší variantu.

 

Výhody:

 • Nepřetržitá podpora
 • Monitoring kondice a disponibility
 • Zálohování a obnova dat
 • Podpora provozu na místě
 • Vzdálený provoz bezpečnostních infrastruktur nebo jejich částí
 • Outsourcing s provozní odpovědností: vzdálený provoz, provoz na místě nebo hybridní provoz
 • bezpečnostní monitoring, analýza Log, Cyber Defence a Threat Intelligence
 • management Security Incident nebo integrovaná služba v rámci managementu IT Incident
IT Security & DSGVO
Zabezpečení IT – s Bechtle jste vybaveni proti každému nebezpečí.

Od té doby, co je v platnosti zákon o ochraně osobních údajů (GDPR), musí podniky dodržovat přísné předpisy na ochranu zákaznických údajů. A to znamená: Musíte se vypořádávat s neustále rostoucím počtem regulačních požadavků a podle toho optimalizovat své IT systémy.

Zde vstupuje do hry poradenský modul Bechtle Incident Response a nouzové řízení pro krizové situace. Jedná se zde o poradenství v oblasti managementu, ve kterém ukazujeme, jak má podnik správně reagovat např. na kybernetický útok. Vedle oblasti IT a bezpečnosti zahrnujeme do konceptu také důležité role, jako je management, PR, marketing a právní oddělení, abychom ochránili podnik před poškozením jeho image a finančními ztrátami.

Zabezpečení IT – co to vlastně znamená? Definice.

Od ochrany jednotlivých dat, přes zabezpečení sítě, až po cloudové služby pro ochranu výpočetních středisek: O zabezpečení IT je třeba uvažovat dalekosáhle a celistvě. Veškeré plánování, opatření a kontroly, které slouží k ochraně před útoky, jsou shrnuty pod pojmem zabezpečení IT. To je zásadní pro dodržování předpisů ve společnosti. Chápeme zabezpečení moderně a ze všech stran – na záplaty z jednotlivých řešení již není ta správná doba. Pouze bezpečnostní řešení End-to-End může vaši síť rozsáhle ochránit. Poradíme vám ohledně centrálních rolí.

Competence Center – IT Security
 1. Jsme tu pro vás – nepřetržitě. Všude.

 2. O zabezpečení IT našich zákazníků se stará více než 200 bezpečnostních inženýrů a konzultantů. Naši experti se neustále vzdělávají ve všech relevantních technologiích a tématech. Naše kompetenční centra se specializují na zabezpečení IT systémů a mohou stavět na mnoha osvědčených postupech. Máme více než 300 certifikací v oblasti zabezpečení a spolupracujeme s více než 50 partnerskými výrobci. Využijte naše know-how a celistvý přístup – vše z jednoho zdroje s Bechtle.

Blog – IT Security

Kdo je zodpovědný za zabezpečení IT?

Všude tam, kde se používá IT, existují kromě všech výhod vždy i rizika a mezery. Z toho vyplývá otázka, kdo je oprávněn stanovovat rámcové podmínky pro vytvoření celkové zodpovědnosti za zabezpečení.

přečíst si příspěvek na blogu

IT Security for the future
Bezpečně do budoucnosti s Bechtle.

Tradiční bezpečnostní koncepty stojí na myšlence maximální kontroly díky taktickým částečným řešením: Údajně proto, aby bylo možné zaručit větší bezpečnost, používají dnes odpovědné osoby mnoho vzájemně nekoordinovaných bezpečnostních řešení. Vzájemná interakce těchto řešení vede často k mezerám v zabezpečení vaší IT. Výsledek: složitá infrastruktura, kterou je obtížné spravovat a která způsobuje omezení výkonu a zvýšení latence. V průběhu digitální transformace však musíte přizpůsobit zabezpečení IT zařízení, dat a aplikací. Stohovatelný koncept řešení bere v úvahu všechny aspekty moderní architektury zabezpečení typu End-to-End.

Kontaktujte svého osobního poradce v Bechtle nebo pobočku IT Bechtle ve vaší blízkosti.


Rádi vám v úvodní konzultaci ukážeme, jak můžeme naplánovat a implementovat váš bezpečnostní koncept na míru.

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.