enterprise networking

Enterprise Networking – inteligentní páteř vašeho podniku.

Vývoj, jako je umělá inteligence, strojové učení a analytika, přináší nové požadavky, jako je programovatelnost, automatizace uvádění do provozu a změn v síti, viditelnost v síti a také řízení přístupu do sítě a segmentace sítě na základě pravidel. Nové modely spotřeby založené na softwaru a softwarově definovaný Networking, stejně jako Networking na bázi cloudu a Edge Computing až po samoučící se síť vyžadují přehodnocení podnikových sítí, aby bylo možné trvale posílit podnikovou páteř.

Sítě musí být jednoduché, automatizované a s podporou cloudu. Potřebujete novou inteligenci pro řízení, propojení a vyhodnocování veškeré komunikace ve firmě - samozřejmě vše pokud možno „always on“. Rostoucí počet koncových zařízení a mobilních zaměstnanců je třeba bezpečně integrovat a spravovat. Pro zabezpečení IT v podniku hraje Bezpečnost sítě velkou roli, protože prostřednictvím sítě jsou přenášeny a zaměstnancům zpřístupňovány důležité firemní informace. Přístup k síti smí dostat jen ti, kteří k tomu mají příslušné oprávnění.

Výhody podnikové sítě připravené na budoucnost:

Zajistěte si jistotu.

Nepřetržitý monitoring a rychlá úprava v případě nedodržování podnikových zásad.

 

 

Zjednodušení managementu sítě.

Automatizovaná správa inventáře a životního cyklu díky monitorování stavu a informacím v reálném čase.

 

Snadnější prosazování kvality služeb.

Prioritizace kritických aplikací v reálném čase, virtualizace a automatizace konfigurace celé sítě.

 

 

Zlepšení kontroly přístupu.

Segmentace založená na pravidlech, definování pravidel chování a pokročilá inteligence pro ochranu, analýzu a zabezpečení cloudu v infrastruktuře.

 

 

enterprise networking

Wi-Fi planning and coverage assessment.

Request your own personal Wi-Fi simulation package as a Bechtle service.

Learn more

 

Bechtle has a comprehensive network of experts who have planned and implemented a multitude of Wi-Fi installations. Benefit from this professional, simulated coverage assessment of your Wi-Fi infrastructure and their experience.

Business Manager Networking

Roland Schön

Networks have to be easy, automated and cloud-ready. We’re happy to help you modernise your network. Extensive expertise you can rely on.

LAN Switching – Networking moderně a inteligentně.

Moderní LAN Switching je víc něž jen síť. Infrastruktura LAN Switching propojuje celou řadu systémů a zařízení, které musí komunikovat v rámci podnikové sítě. Vysoce disponibilní a bezpečné sítě LAN mají v podniku velký význam – kvůli aplikacím, které jsou stále náročnější na šířku pásma, jako je např. videokomunikace, a prudkému nárůstu využívání technologií WLAN. Důležitá však již není jen konektivita s odpovídající šířkou pásma. Síť dnes přebírá stále více úkolů pro zvýšení bezpečnosti a dostupnosti komunikace a zabránění neoprávněnému přístupu. Mimo jiné také zajišťuje, aby byla data kritických podnikových aplikací přenášena prioritně, tj. aby byla zaručena kvalita služeb. 

Moderní přepínače LAN jsou tak již dávno základem nových možností v síti, např. pokud jde o integraci technologie budov nebo velkého množství senzorů. Taková zařízení lze pomocí přepínačů inteligentně ovládat a spravovat.  Prostřednictvím virtualizace a centrální správy hardwaru, řídicího softwaru a aplikací se softwarově definovaný Networking dostává do popředí jako nové paradigma a umožňuje pracovníkům IT ovládat a optimalizovat podnikově kritické aplikace podle potřeby. LAN Switching se stává moderní a inteligentní podnikovou sítí.

.

cw48_image-enterprise-networking-de-02

Wireless LAN – kvalita a stabilita se počítají.

Otázkou již není, zda se bezdrátová síť LAN bude ve firmě používat, ale kde a za jakých podmínek. Sítě WiFi se staly nepostradatelnou součástí každodenního IT života firem a organizací a umožňují vzájemnou mobilní komunikaci široké škály zařízení od notebooků, tabletů a chytrých telefonů až po systémy pro inteligentní řízení a monitorování budov a strojů ve výrobním prostředí. Kvalita a stabilita se proto stávají klíčovými faktory úspěchu infrastruktury WLAN.

 • Stabilní a vysoce výkonné plošné pokrytí WLAN
 • Bezpečný přístup pro firemní a soukromá zařízení (BYOD) i pro hosty
 • Využívání služeb s přidanou hodnotou (UC/video, analytika, lokalizace)
 • Kontrola přístupu k síti v prostředích LAN i WLAN (NAC, 802.1x)
 • Snadná správa, transparentnost, možnosti diagnostiky/analýzy a řešení problémů

S řešeními předních výrobců na trhu vás podpoříme ve zmíněných oblastech pomocí modulů z našeho portfolia, ať se již jedná o řešení na bázi řadičů, bez řadičů nebo na bázi cloudu: Pro každý váš požadavek máme to správné řešení. Samozřejmě pro vás provedeme také nezbytný průzkum WLAN (Site Surveys). Bechtle „Network as a Service“ završuje naše portfolio WLAN.

AssenheimerMulfinger – stabilní WiFi pro hosty pro všechny zákazníky.

Společnost Bechtle instalovala ve společnosti AssenheimerMulfinger řešení WLAN, které zajišťuje rychlé nasazení a jednoduchou správu. Síťové řešení je spravováno přes cloud.

reference

Network Security – kontrola přístupu k vaší podnikové síti.

Vzhledem k rozmanitosti přístupových cest a zařízení se klíčovou součástí zabezpečení sítě stává Network Access Control (NAC), který určuje, kdo může a nemůže komunikovat přes síť. Zásady založené na rolích chrání síť před malwarem a neoprávněným přístupem a zajišťují, aby přístup k citlivým podnikovým datům a prostředkům měla jen ta zařízení a ti uživatelé, kteří splňují zásady. Inteligentní podnikové sítě jsou dnes schopny pomocí analýzy chování odhalit odchylky od normálního stavu a zahájit okamžitá protiopatření. Používání moderních firewallů nové generace je nezbytné, protože chrání podnikovou síť pomocí pokročilých funkcí, jako je filtrování URL nebo pokročilá ochrana proti malwaru, a reagují také na tzv. zero-day útoky.

Ať už se jedná o routery, switche, firewally, řadiče WLAN a Access Pointy nebo cloudové síťové komponenty a služby: S Bechtle se můžete spolehnout na nejnovější technologie – pokud se jedná o souhru integrovaných bezpečnostních funkcí, pak je to právě síťové zabezpečení nové generace, V oblasti řešení IT Security se zabýváme mnoha dalšími tématy souvisejícími se zabezpečením podnikových sítí.  

cw48_image-enterprise-networking-de-03

Mezi dostupná bezpečnostní řešení patří:

 • Zabezpečení perimetru s řešeními Firewallu nové generace
 • Deep Paket Inspection
 • Metody Intrusion Prevention / Intrusion Detection
 • Kontrola přístupu k síti v prostředích LAN i WLAN (NAC, 802.1x)
 • Šifrování na úrovni vrstvy MAC (MacSEC)
 • Šifrování propojení WAN (IPSec/AES)
 • Detekce anomálií (malware, útoky DDoS a DeOS)
 • Pokročilá viditelnost a analýza datového provozu (Netflow, sFlow) pro včasné odhalení hrozeb.
 • Integrované bezpečnostní funkce v síťových komponentách, které chrání například před podvržením adresy, vydáváním se za někoho jiného a útoky typu man-in-the-middle.
 • Konzistentní implementace zásad zabezpečení do všech oblastí podnikové sítě.
 • Obsáhlý síťový bezpečnostní management pro celkový obraz zabezpečení sítě 

Tyto přístupy je třeba v podniku řešit pomocí vhodné architektury zabezpečení IT.

WAN a SD-WAN – myslete lokálně, jednejte globálně.

Když je potřeba zajistit bezpečné a vysoce výkonné nadregionální nebo globální propojení nejrůznějších lokalit a výrobních závodů, jsou zapotřebí moderní a flexibilní koncepty WAN. Ty musí zohlednit skutečnost, že stále více mobilních zaměstnanců přistupuje k podnikovým zdrojům prostřednictvím vzdáleného přístupu VPN a že do podnikové sítě lze integrovat i malé a domácí kanceláře. Kromě toho musí co nejlépe podporovat cloudovou strategii podniku a řešit požadavky na používání cloudových služeb (např. SaaS).

K tomu jsou vhodné tyto koncepty: Samostatně provozovaná rozsáhlá síť, nákup služby od poskytovatele služeb WAN nebo vybudování virtuální privátní sítě na bázi internetu. Samostatně provozovaná síť WAN často vyžaduje velké úsilí při provozu sítě a velké technologické know-how. K této složitosti přispívají témata, jako je monitorování a optimalizace WAN nebo další šifrovací technologie.

cw48_image-enterprise-networking-de-05

Kdo se chce tomuto úsilí vyhnout, může nastavit správné výhybky pomocíManaged Services: Provozní služby, routery WAN a dohodnuté smlouvy SLA jsou poskytovány jako kompletní balíček.  

Proto, pokud jde o propojení poboček sítí, stále více podniků volí softwarově definovaný Networking. Ten nabízí velmi flexibilní síťové struktury, centralizované mechanismy pro správu a řízení, vysokou disponibilitu, rozsáhlé integrované bezpečnostní funkce a optimalizaci aplikací, i zjednodušený provoz. Kromě toho optimálně podporuje cloudové aplikace a zlepšuje tak uživatelský komfort.

Máte dotazy na téma Enterprise Networking?

<br/>V této souvislosti vám Bechtle nabízí kompletní řešení, doslova vše z jednoho zdroje, s Bechtle SD-WAN jako službou (powered by ngena). To přináší nejen výše zmíněné výhody řešení SD-WAN, ale také řeší téma „služeb poskytovatele služeb“ prostřednictvím našeho partnerství se společností ngena.

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.