Sdílení digitálních dokumentů, elektronických faktur a dalších dat

Výhody elektronických objednávek a faktur jsou zřejmé: Elektronický přenos objednávek a faktur je méně časově náročný a snižuje náklady. Mnoho podniků využívá digitální procesy objednávání a fakturace k optimalizaci interních procesů a snížení nákladů. Kromě toho je elektronická fakturace ve veřejném sektoru povinná od listopadu 2020 bez výjimky. Bechtle nabízí svým zákazníkům bezpečné a jednoduché sdílení digitálních dokumentů, objednávek a elektronických faktur.

Zde se dozvíte, jak lze automatizovat elektronické zpracování zákaznických objednávek a faktur a jaké normy a technické možnosti můžeme nabídnout. Snadno a bezpečně přenášíme vaše data a faktury pro bezproblémový průběh digitálních procesů.

Přenos zakázek – automatizovaný a bezpečný

V ideálním případě je objednávka vygenerovaná v systému ERP nebo na zákaznickém trhu odeslána do B2B brány Bechtle prostřednictvím brány XML, jako je SAP XI/PI/PO nebo jiná platforma EDI. Případně ji lze zaslat jako přílohu e-mailu. 

Po závěrečné automatické kontrole jsou data připravena k dalšímu zpracování v systému Bechtle ERP. Automatická testovací kritéria lze upravit podle přání zákazníka. Tyto údaje pak předáme příslušné pobočce Bechtle, která po závěrečné automatické kontrole zpracuje a vyřídí objednávku.

cw04_mainbanner-elektronische-rechnungserstellung-de-05

Markus Kley

Senior manažer digitální transformace v Bechtle

Martin Meyer

Používání standardizovaných, celosvětově zavedených rozhraní / datových přenosů pro sdílení digitálních dokumentů má obrovské výhody. Lze je použít v různých odvětvích, zaměřují se na strukturované prvky, výrazně zkracují dobu trvání projektu, snižují náklady a omezují výskyt chyb při provozu.

cw04_mainbanner-elektronische-rechnungserstellung-de-06

Přehled podporovaných standardů XML 

Bechtle umí zpracovávat elektronické objednávky zadané zákazníky s následujícím standardem XML:

  • SAP IDOCXML
  • cXML
  • open TRANS
  • xCBL
  • UBL 2.0
  • DIN5XML

Jsme také schopni přijímat standardní objednávky EDIFACT D96A/D97A. To však může výrazně zvýšit rozsah projektu.

Doporučujeme bezpečný přenos dat objednávky na webový server prostřednictvím protokolu HTTPS POST. Bechtle podporuje také (S)FTP a AS2, stejně jako nešifrované přenosy přes HTTP nebo e-mailové přílohy. Protokoly HTTP a e-mail však nejsou podporovány a jsou určeny výhradně pro specifické scénáře, kdy mohou být nezabezpečené přenosy nezbytné.

Co je to elektronická faktura?

Elektronická faktura je soubor dat strukturovaný podle striktních specifikací. Elektronická fakturace vyžaduje, aby soubor dat byl vytvořen, předán a přijat v elektronickém formátu a aby bylo možné jej dále automaticky zpracovávat. Obsah a formát datové sady pro elektronické faktury je definován v celoevropské normě (EN 16931). Elektronické faktury mají stejný obsah a právní důsledky jako papírové faktury.

Kdy byste měli začít uvažovat o elektronické fakturaci?

Naše zkušenosti ukazují, že je lepší se tímto tématem zabývat později. Před jejím zavedením je důležité, aby integrace katalogů / PunchOut a objednávek XML probíhala hladce. Rovněž doporučujeme, aby obě strany dodržovaly přísné právní požadavky na elektronické faktury.

Přenos dat pro klasifikaci produktů a služeb

Existuje řada klasifikačních systémů, které byly navrženy pro katalogizaci produktů a služeb v systémech ERP a na tržištích. To umožňuje podnikům vyměňovat si údaje o produktech v různých odvětvích, zemích, jazycích a organizacích pomocí sdílené a jednoznačné terminologie.

Mezi nejoblíbenější standardy patří:

  • eCl@ss – používaný především v Evropě
  • UNSPSC – používaný především v Americe (unspsc.org)
cw04_mainbanner-elektronische-rechnungserstellung-de-02
Chcete se dozvědět více o našich službách elektronického zadávání veřejných zakázek?

Kontaktujte svého account managera Bechtle, pošlete e-mail na sales@bechtle.cz nebo nám zavolejte na: +420 274 777-960. Rádi vám pomůžeme.

* povinná pole

Prosím, přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde najdete informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká máte práva na jejich ochranu.