Cloud Security Bechtle

Cloud Security -
pro bezpečnost na Cloudu.

Podle průmyslového sdružení Bitkom již 73 procent všech německých společností využívá aplikace, úložiště nebo výpočetní výkon z Cloudu. 35 procent dotázaných používá Public Cloud Computing. Tisíce společností v posledních letech přemístily velkou část své IT infrastruktury do Cloudu. Od telefonní ústředny až po zákaznický portál: V dnešní době lze každou aplikaci ovládat z Cloudu.  Mnoho podniků následovalo pokušení outsourcovat drahé investice do hardwaru a získat agilní, škálovatelné prostředí. S úspěchem. Migrace nebo vystavění nové existence v Cloudu jsou proto již několik let v centru pozornosti IT strategie mnoha podniků. Podle společnosti Bitkom uvádějí německé společnosti tyto body jako důvod pro používání různých cloudových služeb:

Důvody pro Cloud:


Rychlá škálovatelnost.

Lepší přístup.

Vyšší bezpečnost.

Menší náročnost správy.

Nižší náklady.

Business Manager IT Security

Christian Grusemann

Velkou výzvou pro zabezpečení Cloudu je kontrola bezpečného přístupu přes funkční správu identit a přístupu.

Hotové aplikace služeb SaaS od běžných poskytovatelů Cloudu jsou nyní v mnoha oblastech běžnou záležitostí. Pokud však podnik přesune svou vlastní infrastrukturu, včetně srdce IT – kritických aplikací a osobních údajů – ze svého vlastního výpočetního střediska, stane se věc podstatně složitější a citlivější. IT opustí svou „komfortní zónu“, když se mají interní prostředky přesunout k externímu poskytovateli. Proto se paralelně s výhodami Cloudu stává stále důležitějším téma cloudového zabezpečení. Podniky si mohou vybrat z velmi odlišných cloudových řešení a přístupů.

Pro nezbytné cloudové zabezpečení a dodržování předpisů potřebuje IT komplexní bezpečnostní koncept, aby nebyl opomíjen žádný důležitý aspekt: ​​ani funkční požadavky, dlouhodobé strategické výhody, ani nezbytné zabezpečení a integrita cloudových infrastruktur a aplikací. IT manažeři, kteří staví svou infrastrukturu v Cloudu na zelené louce, jako je tomu u modelu IaasS nebo PaaS, potřebují výrazně složitější cloudovou strategii než uživatelé předkonfigurovaných řešení SaaS. Velké části celého bezpečnostního konceptu jsou pak v kompetenci firmy. Přesto je Cloud Computing více šancí než rizikem. Bechtle podporuje vaši migraci do Cloudu od začátku do konce a pak ještě i dále. 

Cloud environments

Bechtle vás podpoří při zabezpečení vašeho know-how –

ať je to Private Cloud, Public Cloud nebo hybridní cloudová architektura. 

Mnoho bezpečnostních aspektů cloudových prostředí, bez ohledu na základní cloudové řešení, má stejné bezpečnostní požadavky jako jakákoli jiná místní IT architektura. Bezpečnostní problémy na vysoké úrovni – například neoprávněné vyzrazení dat a úniky dat, slabá kontrola přístupu, zranitelnost vůči útokům a přerušení disponibility – ovlivňují tradiční IT i cloudové systémy stejně. Stejně jako u jakéhokoli místního řešení je třeba pro zabezpečení v Cloudu přijmout také vhodná preventivní ochranná opatření.

I když mnoho lidí chápe výhody Cloud Computingu, jsou stejnou měrou odrazováni bezpečnostními hrozbami. Bechtle chápe bezpečnostní požadavky na Cloud a soustředí se stejným dílem na odpovídající bezpečnostní řešení.

Z důvodu nové IT architektury je těžké si představit, jak lze zabezpečit aplikace a IT infrastrukturu v Cloudu. V dynamickém prostředí, kde se požadavky z důvodu škálovatelnosti a flexibilitě neustále mění, je nutná schopnost rychle přizpůsobit zabezpečení v Cloudu pomocí technologií. 

Odpověď: Bechtle reaguje na tyto požadavky inovativními koncepty a řešeními. Díky tomu již není Cloud jako IT infrastruktura pro podniky a organizace nejistý. Pomůžeme vám minimalizovat rizika v oblasti Cloud Computing

Co je Cloud Security a Security as a Service?

Cloudové zabezpečení má mnoho aspektů. 
Stejně jako ve struktuře zabezpečení IT vybudované u zákazníka, musí být chráněna také koncová zařízení, aplikace, síťové přechody, identity a hesla. Zde se ale používají jiné bezpečnostní technologie. Cloud je uzavřené prostředí, do kterého nelze zasáhnout. Musí se tedy použít rozhraní jako je např. Cloud Access Security Broker.

Datový provoz je analyzován a monitorován, podrobován analýze na přítomnost malwaru nebo na únik dat pomocí řešení DLP. Tímto způsobem lze rozšířit interní bezpečnostní mechanismy na externí cloudové architektury.

Uživatelé Cloudu mohou používat bezpečnostní služby „Security as a Service“. Security as a Service (SECaaS) znamená, že Bechtle jako specializovaný poskytovatel přebírá implementaci a trvalou údržbu bezpečnostních řešení pro cloudová prostředí. Začíná to bezpečnostními předpisy a sahá až ke správě cloudových aplikací a infrastruktury.

Zákazníci využívají know-how Bechtle a šetří přitom interní náročnost a náklady.

cloud data protection

Bechtle je tu pro vás: Proti rizikům při používání Cloud Computing.
Pro ochranu dat na Cloudu.

Pokud jde o Cloud, chybí pracovníkům IT často důležitý pocit plné kontroly nad všemi komponentami infrastruktury. Vysoké požadavky na dodržování předpisů a obavy z toho, pustí centrální komponenty infrastruktury z ruky, způsobují u některých podniků zdrženlivost. Mezi největší nebezpečí při používání Cloudu patří otevřené brány, přes které se mohou citlivá data nebo obchodní tajemství dostat do špatných rukou. Audity opakovaně ukazují, že cloudové bezpečnostní architektury v německých podnicích nejsou optimálně nakonfigurovány a skrývají bezpečnostní rizika. Bechtle nabízí profesionální podporu k prověření a optimalizaci těchto architektur.

Data protection in the Cloud

Téma ochrany dat je v Cloudu obzvláště kritické. Kvůli požadavkům na ochranu dat mohou odpovědní pracovníci váhat, zda mají být citlivá data hostována a zpracovávána v cloudu. Protože zde vstupuje do vztahu mezi podnikem a zákazníkem externí smluvní partner s mnoha servery, které se někdy nacházejí i v zahraničí. Bechtle vás podpoří při rozvoji správné cloudové strategie, přizpůsobené příslušnému zákazníkovi, při operativní realizaci a při výběru správné bezpečnostní architektury. V popředí přitom stojí vysoká míra.

  1. 1. flexibility a škálování
  2. 2. automatizace
  3. 3. provozuschopnosti

Bechtle pomáhá svým zákazníkům najít správný cloudový model pro všechny požadavky, definovat a implementovat nezbytná bezpečnostní opatření a realizovat požadavky na dodržování předpisů, které musí vzít podnik v úvahu. Díky velkému počtu realizovaných projektů na téma Cloud a zabezpečení Cloudu má Bechtle potřebný know-how pro požadavky na zabezpečení Cloudu.

secure business in the cloud

Bezpečně do Cloudu:
Proč dnes musí podniky opustit svou komfortní zónu.

Jeden velký Cloud neexistuje: Jak ukázaly předchozí roky, sázejí podniky na mnoho různých cloudových služeb. Kompletní přenesení IT do Cloudu je stále výjimkou. Mnohem více je rozšířena kombinace řešení On-Premise a Cloudu. Ale i při hybridních scénářích by měly podniky a organizace své bezpečnostní koncepty znovu promyslet. Proč, to konkretizuje na příkladech Jens Pälmer, Channel Director Palo Alto Networks pro oblast střední Evropy.

přečíst si blog

 

Cloud Computing & Security

Cloud computing & bezpečnost:

Cloud Computing je urychlovačem digitalizace číslo jedna. Ale bezpečnostní experti objevují stále znovu špatně nakonfigurované systémy a bezpečnostní skuliny v cloudových aplikacích podniků. Největším nebezpečím však často nebývá nedostatečné šifrování nebo difuzní cloudová architektura. Není to zpravidla ani čistě technický problém, který vede ke ztrátě dat a ke kybernetickým útokům. K největšímu nebezpečí patří chyby uživatelů. Zabezpečení Cloudu je také v hlavách a v podnikových pravidlech. Soubory a celé složky, které se sdílejí s ostatními uživateli bez omezení přístupu, patří k nejčastějším nebezpečím v souvislosti s cloudovými službami. Pohodlnost, privátní návyky a speciální požadavky jednotlivých oddělení často vedou k divokému nárůstu Cloudu v podnicích – klíčové slovo je zde také stínové IT. Téměř ve všech podnicích je v provozu mnohem více cloudových služeb, než si IT myslí nebo než povolilo. IT může minimalizovat tato rizika pomocí jednotné cloudové strategie, která zachycuje všechny požadavky prostřednictvím vhodných aplikací a stanoví jasná pravidla. Jako uživatel Cloudu může IT tuto příležitost s čistým svědomím využít, aniž by byl podnik vystaven dalšímu riziku. Společnost Bechtle analyzuje vaše IT na nežádoucí cloudové aplikace a detekuje je, aby spolu s vámi vypracovala správné bezpečnostní koncepty pro bezpečné používání cloudových služeb. S Bechtle. Bezpečně.

Chtěli byste poradit na téma zabezpečení Cloudu?


Spojte se s našimi odborníky a zjistěte, jak můžete vytvořit vaši IT infrastrukturu moderně a bezpečně.

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.