Kompetence modulárního datového centra - s metodou a decentralizací po síti.

Se stále složitějšími a rychlejšími změnami a novými požadavky, které digitalizace firmám přináší, je otázka komplexní modernizace IT stále naléhavější. Stále ještě převládající struktury myšlení typu sila jsou příliš nepružné pro IT zaměřené na budoucnost. Jde o dynamiku, agilitu a flexibilitu. Vyžaduje se rychlé poskytování služeb nebo aplikací a bezproblémové uživatelské prostředí, jak je známo z Public Cloud. Jedno je jasné: End-to-end, komplexně spravovaný Hybrid nebo Multi Cloud bude hlavní infrastrukturou v příštích letech. Jde tedy o kombinaci Private Cloudu založeného na vlastních počítačích se službami z jednoho nebo více Public Cloudů, které jsou spravovány co možná nejvíce interoperabilně a jednotně.

Jakou roli bude hrát vlastní výpočetní středisko v budoucnosti?

Vlastní výpočetní středisko v době hybridních multicloudů v žádném případě neodpadá, ale zbývá zodpovědět centrální otázky: 

  • Jak naplánovat IT prostředí, které bude silné i v budoucnosti?
  • Jaká rozhodnutí týkající se nových digitalizovaných obchodních procesů a hodnotových řetězců jsou nutná?
  • Které technologie a služby jsou nejvhodnější pro plány modernizace datového centra?

Jedná se o složitý proces, který vyžaduje od všech zúčastněných mnoho a vyžaduje důkladnou, realistickou analýzu, plánování a pružnou realizaci. Doprovázet vás co nejvíce dle vašich potřeb - to je každodenní motivace našich týmů. Na jedné straně vás Bechtle podporuje v takové komplexní transformaci pomocí víceúrovňového procesu a konzultačního modelu. Zároveň vás podpoříme naší zažitou „síťovou decentralizací“. Naše datová centra a cloudová kompetenční centra Bechtle přinášejí veškeré know-how Bechtle přímo tam, kde ho potřebujete. Zkušenosti z centrálních řešení datových center tak proměníme v lokální odbornost při implementaci přímo u vás.

Metodická a modulární kompetence datových center.

S naším modelem víceúrovňového poradenství zůstáváte krok za krokem flexibilní, omezujete finanční riziko při poradenství a implementaci a můžete se kdykoli spolehnout na našeporadce Bechtle, kteří jsou pro tento model certifikováni. V každém modulu určíme společně s vámi na interaktivním workshopu, co by se mělo v příslušné fázi stát, jak se to bude realizovat, jaké jsou cíle a jaké by mohlo být nejlepší řešení pro vaše konkrétní potřeby. Tímto způsobem si zajistíte plnou účast vašeho podniku na možnostech digitalizace - a položíte základy pro další růst.

1.

Obchodní posouzení - obchodní požadavky a potřeby.

Naši podnikoví architekti s vámi spolupracují na analýze vaší organizace, cílů, oblastí podnikání a možností. Diskuse s vedoucími pracovníky tak vytváří společný výchozí bod a definuje vizi.

 

2.

Architektura a posouzení IT – zjištění stavu.

Společně s vaším IT týmem analyzujeme stávající infrastrukturu, stupeň její zralosti, výkon a disponibilitu.

3.

Analýza Delta a připravenost pro cloud – rozdíl mezi cíli a úmysly.

Co je potřeba na straně IT k dosažení stanovených cílů? Společně se zainteresovanými stranami z odborných oblastí, IT a managementu jsou návrhy řešení konkretizovány a zhuštěny do rozhodovací šablony – s ohledem na čas, rozpočet, zdroje a rizika.

4.

Design platformy - nová image.

V návaznosti na první fáze vzniká pro oblast IT obraz designu platformy. Koncepce přechodu zahrnuje nezbytné partnery a konkrétní migrační cesty.

5.

Plán a výstupy – jak se plánování projevuje interně. 

Vytvoří se plán projektu, provede se ověření konceptu, připojí se zkušenosti uživatelů. Teprve poté by měl přechod začít.

6.

Organizace a dovednosti - moderní strategie personálního rozvoje.

Aby byl přechod úspěšný, spolupracujeme s personálním oddělením a vedoucími oblastí, abychom zajistili, že zaměstnanci mají nebo získají potřebné dovednosti. 
Bechtle vám také poskytne pravidelné kontroly, monitoring dění na cloudu nebo – pokud si to přejete – dodatečnou podporu až po provoz. Za tímto účelem jsou vám k dispozici cenové modely, které obsahují měsíční pevné ceny na bázi On-Demand.

Chcete se poradit přímo s naším expertem na téma Kompetence modulárních datových center?

<br/>Jednoduše nás kontaktujte a domluvte si bezplatnou konzultaci. 

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.