datacenter

Datové centrum nové generace.

- automatizace jako klíč k agilní IT.

Automatizovat a standardizovat – dynamizovat a flexibilizovat: To jsou jen některé z rostoucích požadavků na moderní, agilní a škálovatelné IT. Rychle rostoucí objemy dat a Big Data, Industrie 4.0, Internet of Things (IoT) a umělá inteligence tyto výzvy urychlují. Podniky tak stojí před zásadní otázkou, jak se mohou stát inovativnějšími a rychle reagovat na změny v podnikání. A to co nejhospodárněji a nejbezpečněji.

Moderní datové centrum musí balancovat mezi maximální flexibilitou, hospodárností, vysokou disponibilitou, automatizací a zabezpečením dat. Jedině tak může IT podniku přispět konkrétní přidanou hodnotou, ať už při optimalizaci obchodních procesů, vývoj a podporu nových obchodních modelů nebo urychlení vstupu na trh. Datové centrum nové generace je mostem mezi vaším podnikem a digitální transformací. Bechtle vám pomůže přejít tento most bezpečně: od plánování přes budování až po provoz.

Budete mít několikerý prospěch -
modernizujeme vaše datové centrum.

Efektivita nákladů a financování.

Snižte investiční náklady, optimalizujte provozní náklady a zvyšte flexibilitu platebních toků pomocí „pay as you use“ a modelů financování On Demand od výrobců přes Bechtle.

Správná velikost a pružnost.

„Pay and use as you grow” prostřednictvím cíleného outsourcingu vhodných pracovních zátěží do cloudu a přístupu ke službám On Demand dle potřeby.

Škálovatelnost a management.

Spravujte hybridní prostředí tak flexibilně, jako by šlo o jediné datové centrum, a urychlete vstup na trh.

 

Bezpečnost a vysoká disponibilita.

Díky integrovaným bezpečnostním řešením pro sítě a výpočetní střediska, Desaster Recovery, zálohování a archivaci.

Řízení rozvoje podnikání a služeb

Sven Heinsen

Moderní datové centrum je velitelským můstkem IT. Proto se podíváme na celek:  Od plánování, nákupu, instalace a virtualizace, přes po automatizaci až po provoz vašeho výpočetního střediska.  Takto optimalizujeme architekturu vašeho datového centra, abyste se mohli soustředit na své podnikání.

Modernizace místo renovace –
datové centrum jako základ vaší cloudové strategie.

Modernizace je poháněna touhou po konsolidaci, zjednodušené správě a lepší efektivitě nákladů. Protože je čím dál tím obtížnější kontrolovat infrastruktury, které rostly mnoho let. Pracovní zátěž z veřejného cloudu přináší do hry další složitosti. Výměna klasických komponent, jako jsou servery a úložiště, tedy již zdaleka nestačí. Cílem je vytvořit agilní, flexibilní infrastrukturní platformu, rozpustit mentální sila, cíleně využívat standardizaci a automatizaci a umožnit tak co nejjednotnější management napříč platformami.

Stále více podniků proto sází za účelem odlehčení výpočetnímu středisku na cloud, aby byly díky hybridním prostředím agilnější a mohly lépe zvládat rostoucí výzvy v hybridní architektuře skládající se z Public Cloud a struktur On-Premise.  Výchozím bodem každé cloudové strategie proto musí být moderní datové centrum, aby bylo možné do cloudu snadněji expandovat a využít jeho výhod.

Celistvý pohled –
360° řešení pro váš podnik.

Bechtle se považuje za stavitele mostů mezi digitální transformací a vaším podnikáním, také podle hesla: Důvěra je dobrá, silná partnerství, nejvyšší certifikace a více než 35 let zkušeností se zákaznickými projekty jsou lepší!

Bezpečnost a otevřenost se vzájemně nevylučují – přemýšlejte o zabezpečení nově.

Zabezpečení se stalo složitějším. Síťové architektury a architektury datových center v kombinaci s hybridními a multicloudovými prostředími přinášejí do IT stále větší otevřenost, protože modernizace a transformace IT musí koneckonců znamenat bourání zdí a rozpouštění mentálních sil. Mosty v podobě klasických firewallů již dnes ani v budoucnu neposkytnou komplexní ochranu. Obrázek, který možná nejlépe ilustruje nové výzvy: Na podnikové IT a s ním i na bezpečnost IT již nelze pohlížet jako na hrad, ale jako na letiště.

Na téma bezpečnosti je třeba nahlížet komplexně a chápat ho z hlediska procesů. Protože počet kybernetických útoků neustále roste, útoky jsou prováděny do značné míry zevnitř a v neposlední řadě se neustále mění způsob, jakým útočníci jednají. Zároveň lze útoky stále častěji identifikovat až po týdnech nebo měsících. Témata jako „Build In Security“, „Self Defending Networks“ a strategie Cyber Defence jsou na pořadu dne. S Bechtle jako vaším bezpečnostním partnerem se můžete postarat o fungující, zabezpečené a dostupné letiště - jinými slovy o vaše podnikání - a my se postaráme o vaši bezpečnost po všech stránkách. 

Jedno je jasné: Potřebujete nové bezpečnostní koncepty.  

VÍCE INFORMACÍ

Chcete se poradit přímo s naším expertem na téma datových center?


Kontaktujte nás přímo a domluvte si bezplatnou konzultaci. 

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.