Datacenter Security

Bezpečnost a výpočetní středisko: věci, které musí jít ruku v ruce.

Vlastní výpočetní středisko je něco jako „obývák pro IT“. Zde se ukládají data a aplikace, které se nikdy nesmí dostat do nesprávných rukou. Zabezpečení výpočetního střediska je proto existenčně důležité pro důvěru zákazníků, veřejný obraz a nakonec také pro důvěru vedení v IT. Vlastní výpočetní středisko poskytuje potenciálně maximální kontrolu a ideální zabezpečení. V mnoha branžích nemají podniky jinou možnost, než provozovat své vlastní systémy. Cloud není vhodný pro všechny podniky a všechna data. Současně nemá mnoho podniků na zabezpečení IT stejně vysoký rozpočet jako specializovaní poskytovatelé cloudu, čelí ale stejnému ohrožení. Které kroky byste měli podniknout, abyste své výpočetní středisko co nejlépe ochránili? S partnerem jako je Bechtle, který má k dispozici síť expertů, se můžete soustředit na své podnikání – my se postaráme o bezpečnost vašeho podniku. Společně budeme přistupovat k tématu bezpečnosti IT ve vaší společnosti strategicky. 

Přehled vašich výhod strategického konceptu zabezpečení výpočetního střediska:

 

Nejlepší možná ochrana pomocí moderních technologií.

Celistvý přístup namísto izolovaných řešení brání vzniku slabých míst.

Odlehčete zátěž svému IT kompetentní externí podporou.

Business Manager IT Security

Christian Grusemann

Společně budeme přistupovat k tématu bezpečnosti IT ve vaší společnosti strategicky.

Bezpečí pro vaše výpočetní středisko – protože je to srdce vašeho IT.

Centrální databáze, systémy ERP nebo aplikační servery pro důležité aplikace: Systémy, které podniky provozují na vlastním hardwaru, jsou obzvláště důležité a pro chod podniku kritické. Bezpečnost výpočetního střediska je vedle disponibility všech služeb nejdůležitějším kritériem, podle kterého se IT posuzuje z hlediska spolehlivosti. Vedení i zaměstnanci se na ně zaměří teprve tehdy, když dojde k nepříjemnostem z důvodu nedbalosti. Společnosti, které investují do vlastního hardwaru a provozují IT samostatně, mají nejen speciální požadavky, ale také vysoké interní očekávání ohledně bezpečnosti a dostupnosti. Pokud se vedení rozhodne provozovat infrastrukturu na vlastní odpovědnost a nést toto riziko, má také velká očekávání na koncept zabezpečení a vysokou disponibilitu..

Data-Center Protection

Stále v pohybu – zabezpečení výpočetního střediska v Bechtle.

Již tři roky je srdce IT Bechtle doma v největším kampusu výpočetních středisek v Evropě. Přemístění výpočetního střediska z ústředí společnosti v Neckarsulmu do prostor e-shelter ve Frankfurtu nad Mohanem proběhlo zcela bez krabic a transportérů. Pro čistý restart koupila společnost Bechtle veškerý nový hardware a nainstalovala nejnovější software na všechna zařízení. Migrace jako z učebnice. A první krok k rozsáhlému bezpečnostnímu konceptu.

Zažijte zabezpečení výpočetního střediska novým způsobem – pouze s Bechtle.
Ale o co vlastně jde při zabezpečení výpočetního střediska?

Dobře promyšlené zabezpečení výpočetního střediska předjímá potenciální hrozby a preventivně je odvrací pomocí technických opatření. K tomu patří v prvé řadě fyzické zabezpečení IT. Jeho součástí je ochrana před fyzickými vlivy, jako je vloupání nebo požár, ale také zajištění před výpadkem proudu a klimatizace výpočetního střediska. Stejně jako byla vlastní serverová místnost od základu navržena pro svou funkci a bezpečnost, musí být také od začátku smysluplně vytvořena architektura hardwaru a softwaru. 

Například architektura zabezpečení výpočetního střediska se poněkud liší od klasické architektury perimetru, protože je zde v popředí vysoký stupeň disponibility výpočetního střediska. Proto vyvinulo Bechtle Datacenter Security Framework. Proto má Framework na zřeteli jak příchozí, tak odchozí datový provoz. Firewally jsou drženy na vysoké disponibilitě, jsou vícestupňové a aplikace jsou zajišťovány přes Loadbalancery, které pojmou současně Web Application Firewall a autentizační moduly. Používají se zde také technologie k odvrácení útoků DDoS na datová centra a zde hostované aplikace.

Technická ochrana spadá pod zodpovědnost IT. Redundance kritických systémů je základem pro spolehlivý provoz a odolnost proti poruchám. Řešení Firewallu chrání před síťovými útoky a důsledné monitorování varuje před potenciálně nebezpečnými událostmi. Koordinované procesy a monitorování jsou nezbytné pro zabezpečení výpočetních středisek: Změny konfigurace a nastavení mohou nepozorovaně otevřít brány pro útok. To znamená: I vlastní zaměstnanci jsou součástí bezpečnostního konceptu.

Virtualizace je jako technologie klíčem k architektuře výpočetního střediska. Váš vlastní hardware v suterénu nebo u hostitele je stěží méně abstraktní než cloudové infrastruktury. Platformy a aplikace vidí hardware pouze jako abstrakci. Od sítě po úložiště jsou ve většině instalací virtualizovány všechny hardwarové vrstvy. Bechtle převezme plánování této architektury a péči o zabezpečení datových center pro malé podniky i pro velká výpočetní střediska. Stojí za námi mnoho úspěšných projektů a osvědčené postupy, z nichž mají naši zákazníci prospěch. S certifikovanými, zkušenými experty a partnerskými společnostmi vyvine Bechtle bezpečnostní koncept od základu na míru vašim požadavkům.

The Datacenter
  1. Výpočetní středisko – jádro podniku.

  2. Vlastní výpočetní středisko jako koncept a konkrétní téma v příštích letech nezmizí. Od té doby, co se před desítkami let nastěhovaly sálové počítače do suterénů velkých společností a na přelomu tisíciletí se stávala vlastní datová centra stále běžnější, je vlastní centrální IT infrastruktura dnes důležitou součástí IT koncernu. I přes Cloud Computing zůstává vlastní hardware důležitý. Mnoho společností nemůže využívat cloudové architektury v plném rozsahu kvůli právním požadavkům, například proto, že jsou společností KRITIS nebo sídlí ve veřejném sektoru, nebo kvůli smluvním závazkům a extrémně citlivým údajům, které nemohou spravovat bez vlastní infrastruktury. Na jiných úrovních má Cloud Computing značné výhody oproti vlastnímu výpočetnímu středisku. Na druhé straně je datové centrum pod vlastní suverenitou příležitostí pro zaměstnance IT poskytovat bezpečně a spolehlivě kritické aplikace tak, aby významně přispěli k úspěchu společnosti. Na konci je plná kontrola nad technologií bez zvýšeného rizika a v popředí jsou příslušné zákaznické strategie. Bechtle podporuje podniky se správnou ochranou v rámci moderní strategie výpočetního střediska.

Chtěli byste poradit na téma zabezpečení výpočetních středisek?

<br/>Spojte se s našimi odborníky a zjistěte, jak můžete vytvořit vaši IT infrastrukturu moderně a bezpečně.

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.