Virtualizace v moderním datovém centru.

– při správném plánování se to podaří.

Hnacím motorem modernizace architektury výpočetních středisek je nutnost co nejlepší podpory podnikových inovací a zvýšení produktivity. To vyvolává potřebu konsolidace, zjednodušení správy a zlepšení nákladové situace. Protože tradiční výpočetní střediska jsou často nepružná a vyžadují náročný management. Od virtualizace přes automatizaci až po dynamizaci – zkušení konzultanti a odborníci na datová centra společnosti Bechtle vás podpoří přesně takovými koncepty, které zajistí, aby vaše IT byly stabilní, efektivní, škálovatelné a vždy disponibilní. 

Virtualizace sítí, serverů a úložišť je důležitým předpokladem na cestě k datovému centru nové generace. Ačkoli se jedná o zásadní krok, je to jen jeden z mnoha – protože stále více zdrojů lze outsourcovat do cloudu a využívat je dle potřeby jako službu On Demand. Výpočetní středisko se tak rozšiřuje do cloudu jako řešení On Premise, provoz výpočetních středisek se stává flexibilnější a efektivnější. Hybridní scénáře jsou budoucností moderních datových center nové generace.

Výkonný ředitel Bechtle Mnichov a Regensburg
Vedoucí obchodní jednotky virtualizace Bechtle AG

Roland König

Virtualizace je modernizace – základy a platformy budoucnosti od Bechtle.

Rychle rostoucí objemy dat v důsledku trendů, jako jsou Big Data, umělá inteligence nebo Industrie 4.0 a IoT, staví manažery IT před stále složitější otázky, pokud jde o architekturu serverů a úložišť budoucnosti. Jsou potřeba stále výkonnější servery a moderní systémy úložišť, které jsou výkonné, škálovatelné a splňují požadavky na efektivitu, automatizaci a centralizovanou správu. V neposlední řadě dnes téměř všechny podniky migrují data a aplikace do cloudu – jedná se však jen o částečné řešení. Mnoho otázek zůstává otevřeno. Která architektura serverů je ta správná? Je hyperkonvergovaná infrastruktura pro podnik vhodná? Jak dalece mohou pomoci řešení hybridních nebo softwarově definovaných úložišť (např. vSAN)? Protože není server jako server a není paměť jako paměť. Nejmodernější procesory musí být navrženy pro kritickou pracovní zátěž, analýzu v reálném čase a strojové učení. Efektivní architektury pamětí musí nabízet maximální škálovatelnost a flexibilitu. Je to o správné kombinaci: výkonných systémů, virtualizace serverů a úložišť v softwarově definovaných datových centrech, hyperkonvergovaných řešení a využití cloudu na míru. 

Silný partner pro budoucnost po vašem boku.

Odpovědi na tyto otázky vám poskytnou IT konzultanti a odborníci na datová centra společnosti Bechtle – s mnohaletými zkušenostmi, rozsáhlou certifikací a s nejnovějšími technologiemi. Ať už se jedná o analýzu a klasifikaci dat, včetně kontroly shody, posouzení serverů a úložišť, kontroly sítě, zohlednění energetické účinnosti a nákladů, jakož i identifikace smysluplných služeb. Postavte s námi ten správný základ – pro váš další krok do budoucnosti výpočetního střediska:

  • Strategický rozvoj a poradenství v oblasti architektury.
  • Ustanovení pro datová centra, úložiště, servery, virtualizaci a zálohování.
  • Optimalizace infrastruktury datových center.
  • Monitoring a řešení Disaster Recovery.
  • Pořízení, instalace, virtualizace a automatizace, jakož i uvedení sítě, serveru a struktury úložiště do provozu.
  • Integrace řešení pro zálohování a archivaci.

A u nás začíná samozřejmě i vysoká disponibilita ve výpočetním středisku již při poradenství. Zabezpečení proti výpadkům je a zůstává centrálním tématem – pro středně velké podniky i pro koncerny. Protože přerušení provozu, např. v důsledku vadného nebo nefunkčního hardwaru, kybernetických útoků, výpadků proudu nebo ekologických havárií, je nákladné a zpomaluje celý proces. Redundance v IT architektuře proto musí být plánovány hned od začátku, stejně jako čas obnovy.  Bechtle hned na začátku vypočítá hodnotu „Recovery Point Objective“ se zákazníkem, zkoumá požadované služby, navrhuje plány obnovy po havárii a vytváří celkový monitoring datového centra.

Malý prostor, velký výkon – hyperkonvergované řešení přináší do datového centra dynamiku.

Hyper Converged Infrastructures (HCI) kombinují sílu a virtualizaci, konsolidují software a hardware v jediném zařízení a zajišťují vysoký výkon na malém prostoru. Stále složitější administrativní práce a IT management pro poskytování stále více aplikací se zjednoduší. Na vyžádání může Bechtle provozovat HCI také jako Managed Service, komplexní řešení jako „Hyper Converged as a Service“, které zahrnuje nákup, financování, implementaci a provoz.  

Zeptejte se nás vždy, když jde o přenesení výpočetního střediska tam, kde existují data a jsou používány aplikace, tedy tam, kde je potřeba vnést novou dynamiku do vašeho datového centra. Moderní výpočetní střediska se musí bezproblémově integrovat do cloudových architektur a poskytovat služby všude tam, kde se data generují, zpracovávají a používají. Také nejnovějšími technologiemi Cisco, tedy hyperkonvergovanými a automatizovanými systémy, jako je Cisco HyperFlex a Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) vás Bechtle při transformaci podpoří. 

Vaše výhody mají sílu:

Snížit náklady a zvýšit transparentnost: Vždy vědět, kdo používá jaké zdroje.

Zvýšit efektivitu a zlepšit flexibilitu: Automatizovat služby a procesy a poskytovat IT zdroje dle potřeby.

Zjednodušit poskytování a zvýšit výkon: Rychlý a bezpečný přístup ke společným fondům prostředků.

Chcete se poradit přímo s naším expertem na téma Next Generation Data Center?

<br/>Kontaktujte nás přímo a domluvte si bezplatnou konzultaci. 

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.