Mobility Management

Mobilní práce: Pracujte na cestách s mobilní kanceláří. 

Pravidelné cestování a práce na cestách — doma nebo kdekoliv — patří již dávno k běžnému pracovnímu dni. Přitom musí být zaručena stálá dostupnost a přístup k datům a aplikacím. Mobilní práce na cestách je zde jen malým aspektem. Firmy spíše potřebují zajistit produktivitu svých zaměstnanců mimo kancelář nebo mimo pracovní stůl. Mnoho zaměstnavatelů dosud jen málo přemýšlelo o mobilním pracovišti.  Jak mohou týmy přistupovat k datům, aplikacím a systémům, když nesedí u stolu? Tato otázka není důležitá pouze v případě, že kancelář jako pracoviště nefunguje. Spokojenost v práci je stále více závislá na flexibilitě. Mnoho studií prokázalo, že zaměstnanci, kteří mohou ovlivnit, kdy a kde budou vykonávat svou práci, jsou více motivovaní a šťastnější v práci. Když si můžete zvolit kdy a kde chcete pracovat, dá vám to pocit spolurozhodování o práci. Ukážeme vám, jak vás Bechtle může doprovázet na cestě k mobilnímu, síťovému pracovišti.

Přehled výhod mobilního pracoviště:

Moderní IT deployment a optimální IT management.

 

Stejný výkon v podniku i mimo něj.

 

Nejvyšší bezpečnostní standardy přístupu v kanceláři na místě i mobilně.

 

Spolehliví zaměstnanci.

 

Produktivita odkudkoliv na světě.

 

Mobilní přístup k datům a aplikacím.

 

Obchodní manažer pro moderní pracoviště

Christian Malzacher

Umožněte flexibilitu práce nezávisle na místě. Správné využití mobilní práce je pro vaši společnost velmi výhodné.

Bechtle vás doprovodí k vašemu mobilnímu pracovišti.

Díky chytrým řešením pro moderní Enterprise Mobility Management (EMM) má IT odpověď na řadu současných trendů a výzev. Mnoho zaměstnanců by rádo vykonávalo svou práci samostatně a pokud možno nezávisle na místě a pracovní době. Produktivita podniku visí na vlásku, pokud profesionálové mohou efektivně pracovat, pouze když sedí u svých stolů se stolními počítači a pevnými telefony. Na jedné straně manažeři chtějí, aby jejich týmy zůstaly produktivní a disponibilní v každé situaci. Zároveň musí zajistit, aby byly k dispozici vhodné nástroje pro splnění všech požadavků na bezpečnost, ochranu osobních údajů a dodržování předpisů. V mnoha podnicích to dříve byli hlavně prodejci, kteří museli neustále cestovat a potřebovali na cestách důležité dokumenty pro prodej nebo podporu. Pro zbytek podniku nebylo mobilní pracoviště středem zájmu. To se v době digitalizace mění.

modern workplace

Dnešní vedoucí IT pracovníci čelí výzvě, jak přizpůsobit podnikové pracovní procesy a nástroje stále mobilnější pracovní síle, která chce také lépe sladit pracovní a soukromý život. V nejjednodušším případě chtějí kolegové vykonávat home office jeden den v týdnu. Nebo zůstat cestou na schůzky a konference ve spojení s týmem. Mobilní pracoviště se skládá z více než jen notebooku a smartphonu. Mobilní produktivita má mnoho podob: na služebních cestách nebo doma u kuchyňského stolu. Svou roli zde hraje celá IT infrastruktura. Centrální zavádění virtualizovaných aplikací a vzdálený přístup zároveň snižují náročnost a náklady IT oddělení. Ideální mobilní kancelář abstrahuje hardware a soustředí se na nástroje a řešení doma.

Mobile Working with Modern Workplace
Mobilní práce — vítězství pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Nejen zaměstnanci mohou využívat všestranné pracovní nástroje díky mobilním zařízením a vzdálenému přístupu k interním systémům. I podnik přitom vyhrává, Zaměstnanci, kteří pracují podle strukturovaného a flexibilního pracovního modelu a jsou často na cestách nebo jsou aktivní z domova, šetří také zdroje zaměstnavatele. Flexi kanceláře umožňují mít doma méně nevyužitého prostoru. U klasických kancelářských konceptů firmy poskytují mnohem více stolů a kanceláří, než je denně potřeba. Pokud jsou všichni kolegové vybaveni mobilními pracovními zařízeními, může sdílení stolů zajistit výrazné snížení fixních nákladů. V každém okamžiku je totiž značná část zaměstnanců mimo kancelář: jsou na služební cestě, na dovolené nebo mimo kancelář z důvodu nemoci.

The Future Workplace

Pokud IT oddělení poskytne zaměstnanci nástroje a řešení pro mobilní kancelář, které podporují mobilní práci, má to přímé i nepřímé výhody. Enterprise Mobility Management (EMM) umožňuje používat libovolná zařízení pro vlastní mobilní kancelář. To se týká i vlastních mobilních zařízení zaměstnanců. Pokud je povoleno nebo vyžadováno BYOD (Bring Your Own Device), stává se EMM nutností. Kdo je kdykoli dosažitelný pomocí svého soukromého tabletu nebo kdo má bezpečný přístup k důležitým dokumentům, zůstává produktivní, ať je kdekoli. Tato ideální dostupnost zároveň umožňuje kolegům používat zařízení, se kterými chtějí pracovat. 

Oddělení IT má radost z toho, že Enterprise Mobility Management může správu uživatelů výrazně usnadnit. Připojení nových kolegů se stává hračkou, když se notebook a smartphone spolu se všemi potřebnými aplikacemi a přístupy konfigurují téměř automaticky pomocí předdefinovaných skupin uživatelů. Zaměstnanci ocení, když mohou svou práci vykonávat bez problémů z domova. Homeoffice tak již není žádný problém. Oddělení mohou snadno spolupracovat s nezávislými pracovníky nebo externími poskytovateli služeb.

Mobile Workplace

Mobilní práce Na dálku Flexibilní Ve zvoleném čase Na vašem zařízení.

Mobilní práce je více než jen notebook na sklápěcím stolku v ICE nebo v letadle. Mobilní práce je založena na poskytování správných nástrojů a procesů, aby technika nebránila produktivitě. Práce pak již není definována jako místo nebo konkrétní psací stůl v kancelářské budově. V ideálním modelu bude práce v budoucnu nezávislá nejen na místě, ale i na zařízení. Zaměstnanci tak mohou být dosažitelní z libovolného zařízení, bezpečně se přihlásit z libovolného počítače, přihlásit se ke všem klíčovým nástrojům a připojit se ke schůzkám odkudkoli.   Enterprise Mobility Management (EMM) spojuje všechny aspekty, které jsou potřebné pro mobilní kancelář. Jsou tím myšlena všechna zařízení, která podporují mobilitu a flexibilitu. Management mobilních zařízení, přístup zaměstnanců a poskytování aplikací. V praxi může jít o kombinaci správy zařízení, virtualizace a cloudových služeb.

Mobilní práce — co je to? Jak funguje mobilní práce?

Sebeurčení je pro mnoho zaměstnanců čím dál tím důležitějším faktorem v práci. Téma „mobilní a flexibilní práce“ se netýká jen služebních cest a práce z domu. Mnoho zaměstnanců si přeje pracovní prostředí, které se jim více přizpůsobí a zohlední i jejich osobní potřeby. Příkladem jsou klidové místnosti pro soustředěnou práci. Klasická pracoviště jsou v moderních podnikových prostorách často už jen jeden prvek z mnoha: Kancelářské prostory se dělí na potkávací plochy, zasedací místnosti a místa, jako jsou telefonní boxy nebo klidové zóny.  Schůzky se mohou odehrávat prakticky všude. Tento nový design interiéru ukazuje, že stolní počítače a kabelové telefony zde neposkytují ideální podporu. Podle studie Fraunhoferova institutu již každý pátý člověk pracuje bez trvale přiděleného pracoviště.   Díky mobilním zařízením, jako jsou notebooky, dokovacím stanicím a jednoduchému rezervačnímu systému si každý může najít vhodné pracoviště. Další výhoda tohoto potenciálního řešení: Týmy mohou, ale nemusí vždy sedět společně. Trochou promíchání vzniká interní síťová spolupráce pro větší kreativitu a nová propojení mezi kolegy. Není to praktické pro každé oddělení a pro každou osobnost, ale může to být platná varianta, jak uvolnit pracovní atmosféru. Teprve EMM vytváří možnost implementovat práci na cestách do praxe a vytvořit tak nový pracovní svět.   

modern workplace

Moderní požadavky vyžadují moderní řešení: kam nás vede „Mobile Working”.

Enterprise Mobility Management dalece přesahuje pouhou správu mobilních zařízení společnosti. IT odpovídá tak na důležité otázky: Jak jsou aplikace zpřístupňovány?  Jak je umožněn a zabezpečen externí přístup k interním systémům?  Práce na dálku zažívá obrovský rozmach z mnoha důvodů. Ideální mobilní pracoviště závisí na příslušných požadavcích na mobilitu v podniku. Dosažitelnost a přístup k aplikacím jsou díky správným nástrojům hardwarově nezávislé. Práce na dálku již není výjimkou, ale potenciální součástí každodenní týmové práce. Správa mobility pro moderní týmy, které pracují se vzdálenými kolegy, s vysokým podílem home office nebo s velkým počtem cest. Kultura práce je pro mnoho uchazečů rozhodujícím kritériem. Podniky si mohou získat kvalifikované pracovníky tím, že jim umožní pracovat samostatně a podle vlastních představ. Téma „mobilních pracovišť“ může být základem mnoha inovací v práci.

Nechte si poradit přímo od našich odborníků na Mobility Management.

<br/>Domluvte si nyní bezplatnou schůzku a efektivně spolupracujte. V jedné z našich místností Digital Workplace si můžete moderní technologie vyzkoušet.

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.