Nabídka Bechtle Bezpečnostní software.

Software je centrální součástí bezpečnosti

Ztráta dat z důvodu odcizení ohrožuje existenci podniku. Celá řada podniků má již dokonce státem danou ohlašovací povinnost pro případ bezpečnostního ohrožení IT. Mají povinnost dodržovat určité bezpečnostní standardy, aby se rizika pro společnost, propojenou v síti, udržela na únosné míře. Bezpečnostní strategie jsou přitom mnohem víc než jen Security Suites. Použití aktuálního bezpečnostního softwaru ve všech oblastech společnosti však hraje klíčovou roli. Protože i když nebude existovat stoprocentní bezpečnost, měly by podniky vytvořit vysoké bariéry proti útokům.

 

Bezpečnostním softwarem proti vloupání a odcizení dat

Cloud Security, Mail Security, Mobile Security – podniková data dnes putují po celém světě různými komunikačními cestami. Dokonce citlivá data jsou ukládána externě a lze k nim přistupovat nezávisle na stanovišti. Tyto otevřené struktury vlastně tak prudký růst v digitální době vůbec umožňují. Ale vzbuzují také chamtivost. Ochranná opatření jsou nutná a v online shopu Bechtle najdete příslušná řešení předních výrobců, jako je Symantec, Trend Micro, Kaspersky, Gemalto, G Data Tenable Nessus a mnoha dalších. K dispozici jsou stovky softwarových řešení pro infrastrukturu, počítačová centra a koncové body.

 

Bezpečnost: Nejdůležitější oblasti pro ochranu dat

Napojení notebooků, tabletů nebo Smartphonů na síť otevírá útočníkům nové cesty. Je proto nutné taková zařízení zahrnout do bezpečnostní struktury podniku. Endpoint Security Management je klíčové slovo, ale jednotlivé oblasti zabezpečení jsou úzce propojeny. Proto je komunikace s koncovými mobilními zařízeními také tématem pro Mobile Security a Cloud Security. Existuje vysoce specializovaný software jako Kaspersky Security for Mobile. Aplikace Security Suites se pokouší sjednotit ochranné programy. Antivirové programy a Firewally jsou zde většinou zahrnuty. Kromě ochrany proti zločincům i u zabezpečení sítí a bran, je důležitá také senzibilizace všech pracovníků. Tématem by měla být také ochrana a mazání dat. Jsou to postupy, které vyžadují dobrý management a reporting.