Virtualizace úložišť

  (60 položek)

           Správné využití paměti

           Při virtualizaci pamětí dochází k rozložení fyzických pamětí na jednotlivé virtuální jednotky, které jdou až za fyzické hranice jednotlivých paměťových médií. Lze je rozdělovat fyzicky dle potřeby, což přináší výrazné výhody v oblasti vytížení a výkonu. Zároveň se výrazně snižuje náročnost údržby a provozu paměťových systémů. Celkový objem paměťových jednotek je přitom řízen inteligentním softwarem, který umí spravovat celou paměťovou soustavu, která takto vznikla. Jednotlivé zdroje jsou spravovány centrálně. Důležití softwaroví hráči na trhu jsou Veritas, DataCore nebo StarWind, jejichž řešení najdete v online shopu Bechtle.

            

           Výhody virtualizace úložišť

           Metoda má výhody hned v několika ohledech. Centrální řízení zdrojů zajišťuje v prvé řadě jejich výrazně vyšší vytížení. Aplikace mohou nyní cíleně přistupovat k paměti, která je poskytována v potřebném množství. Odpadají problémy s propojením pevných disků nejrůznějších výrobců do Storage Area Network (SAN). Zároveň dochází k úspoře nákladů, např. při dosud potřebných zálohovacích systémech a při cache, který musel být dosud zřizován pro každou fyzickou paměťovou jednotku zvlášť. Virtualizace je výhodou také při komprimaci dat, což opět přispívá k efektivnímu využívání paměťového místa.

            

           Bezpečnostní výhoda

           Řešení, jako STAR HA od DataCore disponují nejen centrální pamětí, zrcadlená data jsou i nadále k dispozici na lokálních pevných discích. To vytváří redundanci a tím dodatečnou bezpečnost. Pokud jedna komponenta vypadne, ať již mechanika nebo celý počítač, přistoupí aplikace automaticky na centrální paměť. Uživatel tak nezaznamená žádný výpadek. IT oddělení tak má možnost poškozené díly v klidu vyměnit. Nový počítač je pak vnímán centrální pamětí jako integrovaná součást a je naplněn daty. Při otázkách k jednotlivým řešením vám rádi pomohou naši produktoví manažeři.

           ;