Remarketing Bechtle – efektivní recyklace hardwaru.

Hardware musí být dnes stále lepší a rychlejší. Obzvláště v oblasti Big Data je potřeba enormní výkon CPU a paměti. Ale většinou ještě běží odpisy, zatímco hardware musí být již dávno vyměněn. Podniky tím ztrácejí mnoho peněz a současně stoupá náročnost správy, protože hardware musí být rozmontován, transportován a zlikvidován.

 

Odpověď: Remarketing Bechtle.

Bechtle nabízí podnikům kompletní péči o životní cyklus hardwaru. Patří sem i mazání dat a ekologická likvidace hardwaru.

Máte dotazy k remarketingu Bechtle?

Napište nám e-mail na sales@bechtle.cz nebo nám zavolejte: telefon +420 274 777 960. Rádi vám pomůžeme.

 

NAPSAT E-MAIL

Naše služby jsou rozděleny do pěti kroků:

 • Individuální poradenství a strategie od firmy Bechtle
 • Odkoupení použitého vybavení
 • Demontáž a transport hardwaru firmou Bechtle
 • Smazání dat v přísně střeženém remarketingovém centru - neodvolatelné!
 • Marketing otestovaného hardwaru

Výhody pro podnik:

 • Kompenzování ztrát z odpisů
 • Maximální ochrana dat
 • Bechtle přebírá zodpovědnost za podnikový hardware
 • Logistika a odborná likvidace včetně recyklace
 • Marketing hardwaru firmou Bechtle

Náš cíl

Koncepce životního cyklu Remarketing Bechtle má čtyři různé cíle, které odpovídají cílům hospodářského zákona o řízení recyklace:

 • Opětovné použití funkčního zařízení
 • Opětovné použití funkčních dílů a komponent
 • Recyklace příslušných surovin (např. plastů a kovů)
 • Odborná likvidace dle příslušných právních požadavků

Zvláštnosti:

Remarketing Bechtle disponuje na dvou pobočkách (Wesel a Bocholt) halami o ploše 5.300 m², které jsou speciálně vytvořeny pro remarketing. V našich prostorách můžeme zpracovat až 10.000 zařízení týdně a skladovat více než 200.000 zařízení.

 

Mazání, příp. zpracování dat probíhá ve vlastních, přísně střežených prostorách remarketingu Bechtle. Na pobočkách je připraveno více než 500 míst pro mazání Clientů a 120 oddělených míst pro mazání HDD - pro současné mazání datových nosičů, a šest serverových jednotek pro mazání úložišť a pevných disků. Denně tak lze v závislosti na individuální kapacitě pevného disku provést až 2.000 mazání.

 

Bechtle Remarketing GmbH je samostatná společnost v rámci koncernu Bechtle. Sledujeme celistvý přístup a nabízíme vám na téma recyklace vše z jednoho zdroje. Sem patří vedle individuálního poradenství i odkup použitého vybavení IT, provedení s tím spojené logistiky, bezpečné mazání dat a marketing použitých zařízení. Remarketing Bechtle tak přispívá společně s vámi významným způsobem k ochraně klimatu a zdrojů.

IT SLUŽBY.

Inteligentní finanční řešení od našich zkušených IT expertů.  Inteligentní finanční řešení od našich zkušených IT expertů. 

 

MAZÁNÍ DAT - ALE BEZPEČNĚ.

Při opětovném prodeji nebo při likvidaci datových nosičů je třeba je nejprve odborně smazat. Jaká bezpečnostní opatření přitom Bechtle provádí, se podívejte zde.

KONCEPT ŽIVOTNÍHO CYKLU.

Protože se životní cyklus produktů neustále zkracuje, musí se IT hardware často brzy měnit. Remarketing Bechtle vám umožňuje šetřit náklady i životní prostředí.