Remarketing Bechtle – koncept životního cyklu.

Životní cykly hardwaru v podniku se neustále zkracují. Z důvodu stále se zvyšujících nároků na výkon se musí notebooky, servery, monitory nebo stolní počítače vyměnit, i když ještě technicky bezproblémově fungují. Stoupají tím náklady na IT a zároveň náročnost správy hardwaru.

 

Remarketing Bechtle umožňuje opětovné používání hardwaru nebo v případě potřeby jeho odbornou likvidaci. To šetří životní prostředí a zároveň IT rozpočet podniku.

 

Cíle konceptu životních cyklů / remarketingu Bechtle:

  • Opětovné použití funkčního zařízení
  • Opětovné použití funkčních dílů a komponent
  • Recyklace příslušných surovin (např. plastů a kovů)
  • Odborná likvidace dle příslušných právních požadavků

 

Bechtle – my se o to postaráme.

Likvidace, mazání dat a remarketing hardwaru přebírá samozřejmě Bechtle. Na přání vám dáme k dispozici vozíky nebo krabice, ve kterých můžete starý hardware bezpečně přepravovat. Následuje transport přímo do oddělení remarketingu Bechtle. Hardware je zde ihned umístěn do přísně střežené bezpečnostní oblasti, ve které se zařízení identifikují a opatří nálepkou a sériovým číslem. Víme tak vždy, kde se který hardware nachází a zda byl již zlikvidován nebo zda se znovu používá.

 

Následuje technické a vizuální hodnocení v bezpečnostní oblasti. Všechna zařízení zde prohlédnou a několikrát otestují speciálně vyškolení zaměstnanci. Nakonec je vytvořen zkušební protokol a diagnostický soubor, v němž je zaznamenána konfigurace a výkonnostní parametry. Pouze bezvadný hardware je následně převzat do remarketingu.

 

Nejvyšší bezpečnost v průběhu remarketingu.

Remarketing Bechtle disponuje vlastním systémem zpracování dat, ve kterém se zobrazují všechny kroky, vedoucí k opětovnému použití. Tento nástroj splňuje také požadavky na zadávání zakázek pro veřejné zadavatele tím, že podporuje otevřená rozhraní k jiným systémům a zároveň je schopný provozu na webu. Pomocí tohoto nástroje lze zpětně sledovat všechny procesní kroky od instalace projektu přes logistiku a vymazání dat až po celosvětový prodej na základě čísel zařízení nebo sériových čísel.

 

To nejlepší:

Celý proces remarketingu je pro zákazníka transparentní a lze ho zpětně vysledovat. Tím lze v každé chvíli zaručit nejvyšší úroveň bezpečí.

Máte dotazy k remarketingu Bechtle?

Napište nám e-mail na  sales@bechtle.cz nebo nám zavolejte:

tel. +420 274 777 960 Rádi vám pomůžeme.

 

NAPSAT E-MAIL

 

MAZÁNÍ DAT - ALE BEZPEČNĚ.

Při opětovném prodeji nebo při likvidaci datových nosičů je třeba je nejprve odborně smazat. Jaká bezpečnostní opatření přitom Bechtle provádí, se podívejte zde.