Jabra Sustainability

Technologie budoucnosti.
Pro budoucnost.

 

Udržitelnost a snižování emisí uhlíku.

 

Ve společnosti Jabra je udržitelnost více než jen módní slovo. Je to důležitá hodnota zakotvená v naší kultuře, provozu a designu produktů. Oběhové hospodářství, které je průsečíkem technologií a udržitelnosti, nám umožňuje uvolnit nové možnosti. 
Společnost Jabra se zaměřuje na udržitelný design, snižování emisí uhlíku a odpovědnost dodavatelského řetězce.

Jabra Sustainability

Udržitelnost v celém životním cyklu produktu.

 

Jabra používá hodnocení životního cyklu (LCA) k analýze ekologické stopy svých produktů a k rozhodování na základě dat o tom, jak minimalizovat dopady.

Jak Jabra pracuje na udržitelnosti v každé fázi, od přípravy koncepce až po konec životnosti produktu.

Udržitelnost v celém životním cyklu produktu.

 

Jabra používá hodnocení životního cyklu (LCA) k analýze ekologické stopy svých produktů a k rozhodování na základě dat o tom, jak minimalizovat dopady.

Jak Jabra pracuje na udržitelnosti v každé fázi, od přípravy koncepce až po konec životnosti produktu.

Materiály.

Výroba produktů Jabra začíná u materiálů. Používání udržitelnějších materiálů znamená, že Jabra musí volit recyklované, biologické a málo znečišťující alternativy pro plasty, kovy, tkaniny a suroviny v elektronických součástkách a bateriích. Do roku 2025 chce Jabra v nových výrobcích používat více než 50 % materiálů, které splňují její požadavky na udržitelnost. Společnost postupuje směrem k tomuto cíli a v roce 2023 uvedla na trh své první produkty, které obsahují recyklované plasty.

Jabra TCO-certifeied

Mnoho produktů Jabra má certifikaci TCO, jedinou nezávislou certifikaci udržitelnosti
pro headsety, pokrývající celý životní cyklus produktů. Úplný přehled produktů Jabra s certifikací TCO naleznete zde

 

Produkty s certifikací TCO

Obaly.

Jabra je na dobré cestě ke splnění svého cíle pro rok 2025 mít 100% FSC certifikované obaly s předstihem. Kromě toho důrazně upouští od používání primárních plastů v obalech a díky kompaktnímu designu dále snižuje dopad na životní prostředí. Díky tomuto úsilí dosáhla společnost od roku 2018 na svých balicích linkách až 84% úspory uhlíku.

 

Do budoucna chce společnost Jabra dále snižovat svou obalovou stopu prostřednictvím rozšiřování místních zdrojů obalového materiálu a spolupráce s dodavateli na udržitelnějším nastavení obalů v celém dodavatelském řetězci.

Jabra

2020 
FSC krabice.

  • FSC karton a papír
  • Koženkové pouzdro
  • Minimální množství primárních plastů
  • Žádná pěnovka

Jabra

2021 
FSC papírový sáček.

  • Pouze papír FSC
  • Plstěné pouzdro PCR
  • Bez plastů

 

Jabra

2022 
FSC břišní pás.

  • Pouze papír FSC
  • Plstěné pouzdro PCR
  • Menší záruční list

 

Povolte prosím cookies pro zobrazení obsahu Youtube.

Pro implementaci videa používáme služby poskytovatele Youtube. Tato služba může sbírat data o vašich aktivitách. Detailní informace na toto téma najdete v nastavení.

Technika, která funguje v souladu s přírodou.

 

Jabra je odhodlána snižovat své
emise uhlíku tak rychle, jak nám věda říká, že musíme.


Takto to funguje.

Ambiciózní emisní cíle podložené vědeckými poznatky.

Jak daleko jste došli, poznáte jen tehdy, když víte, kde jste začali.

Jabra měří uhlíkovou stopu v rámci celého svého podnikání i na úrovni produktů a stanovila si ambiciózní, vědecky podložené cíle snižování emisí. Tyto cíle pro celou skupinu GN byly schváleny v rámci iniciativy Science Based Targets v roce 2022.

 

 

 

Do roku 2030

 

V oblastech 1 a 2 (oblasti pod přímou kontrolou společnosti) sníží Jabra všechny emise uhlíku o 80 %. Emise v oblasti 3 (emise hodnotového řetězce mimo přímou činnost) se sníží o 25 % oproti výchozímu roku 2021.
 

Jabra

Do roku 2050

 

Jabra dosáhne nulových emisí netto nejpozději do roku 2050. V souladu s kritérii stanovenými iniciativou Science Based Targets Initiative to znamená snížit emise alespoň o 90 % a zbytek neutralizovat investicemi do odstraňování uhlíku.
 

Jabra