Bechtle Helpcenter

Bechtle Help Centre.

Správa uživatelů

Založení, aktivace a smazání uživatele. Kdy lze vytvořit více uživatelů a co potřebujete vědět o uživatelských právech.

Ve správě uživatelů lze zakládat, editovat, aktivovat, deaktivovat nebo mazat práva a profily jednotlivých uživatelů. Tato nastavení mohou provádět pouze uživatelé s administrátorskými právy.
S oprávněním „Spravovat uživatele a profily“ můžete ve svém uživatelském účtu zakládat další uživatele a údaje o těch stávajících upravovat, zasílat nová hesla, mazat nebo deaktivovat.
Definování práv, tedy toho, co může uživatel na platformě dělat, např. zřizovat další uživatele nebo žádat o vrácení dodávky. Každé právo je blíže vysvětleno pod informační ikonou. Práva mohou být uživateli přidělena přímo nebo přes profil práv.
Ano, s oprávněním „Spravovat uživatele a profily“ můžete ve svém uživatelském účtu zakládat další uživatele a údaje o těch stávajících upravovat, zasílat nová hesla, mazat nebo deaktivovat.
Jako administrátor můžete ve svém uživatelském účtu přidělovat uživatelům individuální oprávnění nebo role jako uživatelský profil.
Ano, ve svém uživatelském účtu můžete jako administrátor v nastavení zakládat texty, některé dokumenty a odkazy na osobní hlavní stránku.