Bechtle Helpcenter

Bechtle Help Centre.

Která nastavení lze provádět ve správě uživatelů?

Ve správě uživatelů lze zakládat, editovat, aktivovat, deaktivovat nebo mazat práva a profily jednotlivých uživatelů.
Tato nastavení mohou provádět pouze uživatelé s administrátorskými právy.