Modulaire datacenter competentie – methodes en verbonden decentralisatie.

Door de steeds complexere en snellere veranderingen en nieuwe eisen die de digitalisering voor organisaties met zich meebrengt, wordt de vraag naar een uitgebreide modernisering van de IT urgenter. Silostructuren voeren nog steeds de boventoon en zijn te inflexibel voor een toekomststerke IT. Het gaat om dynamiek en flexibiliteit. Het snel beschikbaar stellen van services en applicaties evenals een optimale gebruikerservaring, zoals in de public cloud, zijn noodzakelijk. Eén ding is duidelijk: Een continu, end-to-end beheerde hybrid cloud resp. multi-cloud zal de komende jaren de toonaangevende infrastructuur zijn. Met andere woorden: de combinatie van een private cloud op basis van eigen computers met services uit één of meerdere public clouds, zo mogelijk interoperabel en uniform beheerd.

Welke rol zal het eigen datacenter in de toekomst spelen?

Het eigen datacenter zal dus niet worden losgelaten in het hybride multicloud-tijdperk. Er moeten echter belangrijke vragen beantwoord worden: 

  • Hoe plan ik een daarmee samenhangend toekomststerk IT-landschap?
  • Welke beslissingen zijn vereist met het oog op nieuwe gedigitaliseerde bedrijfsprocessen en waardeketens?
  • Welke technologieën en services zijn het beste geschikt voor de eigen plannen ter modernisering van het datacenter?

Een complex proces dat veel verlangt van alle deelnemers en een grondige, realistische analyse, planning en flexibele uitvoering vereist. Onze teams zijn gedreven om jou te ondersteunen, passend bij jouw behoeften. Bechtle begeleidt jou bij zo’n omvangrijke transformatie via een proces- en adviesmodel bestaande uit meerdere fases. We ondersteunen jou ook met onze “netwerk-decentralisatie”. Het Datacenter en Cloud Competence Center van Bechtle brengen de hele Bechtle kennis direct daarheen waar jij het nodig hebt. Hiermee zetten wij onze ervaringen met centrale datacenter-oplossingen om in on-site implementatie expertise.

Datacenter competentie – methodisch en modulair.

Met ons meerfase-adviesmodel blijf jij stap voor stap flexibel, beperk je het financiële risico bij advies en implementatie en kun je altijd vertrouwen op onze Bechtle adviseurs die voor dit model gecertificeerd zijn. In elke module bepalen wij samen met jou tijdens een interactieve workshop wat er moet gebeuren in de betreffende fase, hoe dit wordt gerealiseerd, wat de doelstellingen zijn en wat de beste oplossing zou zijn voor jou. Zo maximaliseer je de kansen die jou aangereikt worden door de digitalisering en leg je het fundament voor toekomstige groei.

1.

Business assessment – zakelijke eisen en behoeften.

Onze bedrijfsarchitecten analyseren met jou de organisatie, doelstellingen, zakelijke activiteiten en mogelijkheden. Zo schept de gedachtewisseling met jouw management-beslissers een gemeenschappelijke uitgangsbasis en definieert een visie.

 

2.

Architectuur & IT-assessment – weten wat er speelt.

Samen met jouw IT-team analyseren we de bestaande infrastructuur en haar paraatheid, prestaties en beschikbaarheid.

3.

Delta-analyse & cloud readiness – verschil tussen doelstellingen en wat al voorhanden is.

Wat is er op IT-gebied nodig om gedefinieerde doelstellingen te bereiken? Samen met stakeholders van speciale afdelingen, IT en management worden voorgestelde oplossingen geconcretiseerd en tot een ontwerp-besluit beknopt – rekening houdend met tijd, budget, resources en risico’s.

4.

Platform-design – een nieuw beeld.

Op basis van de eerste fases wordt een platform-design voor de IT-sector ontwikkeld. Het concept van de transitie omvat de benodigde partners en concrete migratiewegen.

5.

Roadmap & deliverables – welke interne gevolgen heeft de planning .

Er wordt een projectplan ontwikkeld, een Proof of Concept geïmplementeerd en gebruikerservaringen geïntegreerd. Pas daarna zou begonnen moeten worden met de transitie.

6.

Organisatie & skills – moderne strategie voor het personeelsbeleid

Opdat de transitie slaagt, letten wij er met HR en de afdelingsmanagers op dat medewerkers de nodige vaardigheden hebben of ontwikkelen. 
Bechtle zorgt ook voor regelmatige controles en monitoring van wat er in de cloud gebeurt en biedt extra ondersteuning tot aan gebruik. Dit alles is verkrijgbaar via een reeks prijsmodellen inclusief maandelijks vaste prijzen en op on-demand basis.

Wil je advies van één van onze modulaire datacenter competentie experts?


Neem dan contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. 

* verplichte velden

Bekijk onze privacyverklaring die je uitgebreid informeert over onze gegevensverwerking en jouw rechten inzake gegevensbescherming.