cw46_mainbanner_modern-workplace-be.jpg

Modern Workplace

– beleef nu de werkplek van de toekomst.

Een nieuw apparaat – dat klaar is de modern workplace? Zonder gerichte aanpak is dat niet eenvoudig te bewerkstelligen. Want technologie vormt slechts één aspect van de modern workplace. Door de digitalisering stellen medewerkers andere eisen aan hun manier van werken: thuiswerken, een grotere behoefte aan een betere balans tussen werk en privé en het gebruik van geavanceerde technologieën zijn net zo belangrijk geworden als flexibele manieren van werken. Daardoor neemt voor organisaties in de commerciële én publieke sector de uitdaging toe om te voldoen aan de toenemende eisen.
Geavanceerde technologieën ondersteunen hierbij. De nieuwe samenwerkingstools bieden uiteenlopende mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren, de communicatie transparanter vorm te geven en om processen te optimaliseren. In organisaties moeten ook structurele voorwaarden aanwezig zijn voor een digitale werkplek en daarmee voor toekomstgericht, efficiënt werken. Daarom is de uitwerking van een holistisch modern workplace-concept  dat rekening houdt met alle eisen en aspecten essentieel. Bechtle ondersteunt jou op weg naar de digitale werkplek. Wij analyseren jouw behoefte om een individueel modern workplace-concept op maat uit te werken. Daarbij zijn wij een one-stop-shop: van advies, conceptuitwerking, implementatie van oplossingen en support tot managed services. Modern werken begint nu, voor zowel de private als publieke sector – neem hiervoor contact met ons op.

De voordelen van een digitale werkplek:

Hogere productiviteit en medewerkerstevredenheid.

Sta als werkgever sterker op de arbeidsmarkt.

Snelle, moderne uitrol en eenvoudig IT-beheer.

Efficiënte manier van werken: overal mobiel werken met elk apparaat.

Eenvoudig samenwerken: wereldwijd, flexibel, in een team of op de afdeling.

Met Bechtle bouwen we aan de moderne werkplek van morgen, vandaag.

Workspace Consultants

Chris Schildermans, Kristof Neubauer

Modern workplace 360°: De holistische aanpak voor het digitale werken van morgen met Bechtle.

In een uitgebreid concept van de digitale werkplek zou er rekening gehouden moeten worden met de wens van de gebruikers naar meer flexibiliteit en de eisen van het management, de IT en de bestaande infrastructuur. Alleen zo kun je met moderne digital workplace-concepten profiteren van diverse voordelen: een stijging van de productiviteit, tevreden medewerkers die bij hun werkzaamheden worden ondersteund door de juiste applicaties en apparaten, en een toekomstbestendige IT-infrastructuur. Stel je jouw IT-werkplekken als geheel en digitaal voor. Wij ondersteunen jou daarbij met onze IT-oplossingen. 

Pak samen met ons het nieuwe werken aan: Wij hebben de meest voorkomende uitdagingen van afzonderlijke bedrijfsonderdelen gebundeld en laten jou zien hoe deze kunnen worden opgelost dankzij een moderne aanpak. Zo kun jij de beste oplossingen en services kiezen. 

Met Bechtle naar een modern workplace. Onze aanpak.

Voor het MKB of concerns, voor particuliere ondernemingen of openbare opdrachtgevers, wij begeleiden jou in vier stappen naar jouw digital workplace-concept en geven jouw digitale werkplek zo samen vorm.

1.

Strategie en governance

Creëer wederzijds begrip om de modern digital workplace te begrijpen als onderdeel van een digitaliseringsstrategie. Wij werken samen met jou om jouw behoeften en wensen te definiëren. 

2.

Planning en ontwerp.

Wij analyseren jouw IT-architectuur en ontwerpen een individuele oplossingsaanpak die is afgestemd op jouw behoeften, voordat we de beste IT-oplossing kiezen.

3.

Implementatie en uitvoering.

Als de oplossingen klaar zijn, gaan we naar de migratiefase. We beogen dat de gebruikers zo weinig mogelijk meekrijgen van de veranderingen en ongestoord kunnen verder werken.  

4.

Transformatiemanagement.

Wij helpen je om gebruikers en leidinggevenden vertrouwd te maken met de moderne technologie. Het gaat erom de gebruikers mee te nemen op reis. Dit is een kritisch proces voor succes. Naast workshops en trainingen werken we samen met het management aan een communicatiestrategie. De modern workplace moet immers duurzaam verankerd worden in de bedrijfsstrategie.  

modern workplace
De pijlers voor de werkplek van de toekomst van Bechtle.

Als je jouw organisatie toekomstgericht wilt maken, moet je de modern workplace vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Je moet rekening houden met de volgende vier pijlers: maak samenwerking tussen afdelingen mogelijk, geef medewerkers de flexibiliteit om overal te werken, richt vergaderruimtes in met geavanceerde technologie om efficiënte meetings mogelijk te maken – en denk ook altijd aan de security.

Mobile Working

COMMUNICATION & COLLABORATION

Meeting Solutions

Workplace Security

Managed Workplace Services

modern workplace
Juist verbonden: Collaboration en Unified Communication.

Hoe kun jij je medewerkers erbij ondersteunen om efficiënt samen te werken en te communiceren? Het aanbod aan software, oplossingen en tools is tegenwoordig immens; je kunt al gauw het overzicht verliezen. Wij helpen je om moderne concepten voor samenwerking en communicatie te ontwikkelen. En we vergeten de menselijke factor daarbij niet. Als het om collaboration gaat, is het belangrijk om medewerkers er van meet af aan bij te betrekken.

Wat is een modern workplace? De digitale werkplek begrijpen.

Modern workplace, digitale werkplek, werkplek van de toekomst – de benamingen zijn zo divers als het begrip wat het nieuwe werken überhaupt inhoudt. Onder een modern workplace verstaan we het gehele samenspel van apparaten, technologieën, software en de bijbehorende tools, afgestemd op de eisen van de medewerkers. Daarbij is het belangrijk om de eisen van het team centraal te stellen: altijd en overal flexibel werken.
Daarvoor is een uitgebreid concept voor digitaal werken nodig dat alle aspecten bevat: van de bestaande infrastructuur in jouw organisatie en de eisen van jouw team en management tot een moderne kijk op IT-security. Omdenken is noodzakelijk: Het nieuwe werken is onafhankelijk van tijd en plaats en dient jouw team te stimuleren om de voordelen van de digitalisering te benutten.

modern workplace
De juiste inrichting van meeting rooms.

Videoconferenties worden steeds belangrijker, maar vaak beginnen ze met problemen, wat tijd en middelen kost. Met de juiste technologieën creëer je moderne meeting rooms die de samenwerking tussen afdelingen en op verschillende locaties vergemakkelijken. Ondersteun jouw team op weg naar de digitale transformatie met intelligent ingerichte conference rooms.

modern workplace
Altijd en overal: client en mobile management.

Hoeveel apparaten gebruikt jouw organisatie? Wij ondersteunen jou graag bij het uitwerken van een concept. Zodat je mobiele apparatuur veilig kunt beheren (trefwoord: Mobile Device Management) en de juiste desktops beschikbaar kunt stellen aan jouw medewerkers. Zo kunnen ze het nieuwe werken ervaren en de apparaten kiezen die hen ondersteunen bij hun werkzaamheden. Wij zijn welbekend met BYOD, COPE en CYOD. Wij richten jouw digitale werkplekken geheel naar wens in.

modern workplace

De toekomst van de digital workplace.

De modern digital workplace betreft niet alleen de IT-afdeling of computers, maar de hele organisatie. Maar hoe pak je zo'n groot modern workplace-project aan? Elke organisatie stelt haar eigen eisen aan de werkplek van de toekomst. Daarom is een gestructureerde aanpak absoluut noodzakelijk. Met de Bechtle Consulting Services begeleiden wij bedrijven en organisaties op weg naar de nieuwe werkplek in zes stappen.

LEES HET BLOG (ENGELSTALIG)

modern workplace
Een optimale beveiliging betekent dat je kunt ontspannen en focussen op je werk.

Door de digitalisering moet zich echter ook de kijk op IT-security veranderen, want cyberaanvallen zullen in de toekomst toenemen. Hackers zijn bedrijven nu vaak een stap voor. Daarom is het belangrijk dat je security in zijn geheel aanpakt en apparaten, gegevens, applicaties en identiteit bekijkt binnen de context van een cloudgebaseerde, mobiele IT. Een moderne beveiliging moet overal betrouwbaar zijn waar medewerkers en gegevens zijn – óók buiten jouw organisatie.

modern workplace
De digitale transformatie van teamwork.

In tijden van een toenemend aantal thuiswerkplekken en flexibel werken, wordt al gauw duidelijk: Veel bedrijven hebben nog een achterstand wat betreft de inrichting en training van hun teams ten aanzien van digitaal samenwerken. Wij ondersteunen jou graag bij het efficiënt digitaal samenwerken en het creëren van moderne werkplekken. Daarbij stellen wij jou niet alleen de nodige tools en applicaties ter beschikking, maar geven ook trainingen aan jouw medewerkers voor een juiste omgang hiermee én we staan jou terzijde bij het change management. Want projecten en de introductie van nieuwe manieren van werken slagen alleen, als jij jouw medewerkers van begin af aan aan boord krijgt. Neem deel aan seminars in één van de vele trainingscentra of boek eenvoudig online trainingen voor jouw team. Digitaal samenwerken zal in de toekomst een belangrijk onderdeel zijn van onze moderne, flexibele werkwereld.  


Wil je het nieuwe werken live meemaken? Bezoek dan één van onze digital workplace-ruimtes om moderne technologieën en manieren van werken on-site te testen.

Wil je advies van één van onze modern workplace experts?


Neem dan contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. 

* verplichte velden

Bekijk onze privacyverklaring die je uitgebreid informeert over onze gegevensverwerking en jouw rechten inzake gegevensbescherming.

jpp_color1
Device as a Service.

Onboarding 300 colleagues in twelve different countries before noon? No problem.