Bechtle Helpcenter

Bechtle Help Centre.

Poskytuje bechtle.com velkým zákazníkům další služby eProcurement?

Ano, celou řadu atraktivních možností. Velcí zákazníci mohou i nadále používat své vlastní systémy zadávání zakázek a tržiště - ale hladce integrovaní a propojeni prostřednictvím PunchOut/OCI. bechtle.com podporuje běžná, standardizovaná rozhraní pro zadávání zakázek. Tímto způsobem lze také poskytovat specifické statické katalogy zákazníkům. Je také možné klasifikovat údaje o výrobcích podle národních/mezinárodních standardů a přenášet obchodní dokumenty včetně faktur XML digitálně a z právního hlediska bezpečně.