Bechtle Helpcenter

Bechtle Help Centre.

Lze přidělovat uživatelské role a oprávnění?

Jako administrátor můžete ve svém uživatelském účtu přidělovat uživatelům individuální oprávnění nebo role jako uživatelský profil.