Bechtle Helpcenter

Bechtle Help Centre.

Jak probíhá proces zpracování vratek?

Žádost o vrácení požadovaných produktů můžete podat po přihlášení prostřednictvím našich webových stránek. 
Za tímto účelem vyberte příslušnou fakturu a pokračujte volbou „Vrátit produkt“ . Vaše žádost o vrácení bude pak námi co nejrychleji zpracována. 
Vrácení z důvodu chybné objednávky je možné pouze v neotevřeném originálním balení. V případě poškozeného nebo nesprávně dodaného zboží vás žádáme, abyste nás kontaktovali známými způsoby.