Bechtle Helpcenter

Bechtle Help Centre.

Jak mohu vystavit plnou moc k vyzvednutí balíků od přepravce GLS?

Můžete písemně zplnomocnit jinou osobu k převzetí zásilky. Pro napsání plné moci můžete použít také formulář na zadní straně oznamovací karty. Zplnomocněný člověk musí s sebou přinést plnou moc a průkaz totožnosti s fotografií.