Bechtle Helpcenter

Bechtle Help Centre.

Sledování hlásí „Neznámý příjemce“.

Zkontrolujte, zda byla adresa zadána správně, příp. zda se adresa a příjemce shodují.
V případě soukromých adres se ujistěte, že příjemce zboží odpovídá poštovní adrese.
Pokud je adresa správně, kontaktujte prosím svého poradce nebo se s námi spojte prostřednictvím modrého komunikačního pole v pravé dolní části obrazovky.