"De norm is het vertrekpunt"
Interview met Ingrid van Boxtel

 

“Door te werken met gestructureerde processen, borgen we een goede relatie met onze klanten en partners. Omdat we ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd zijn, kun je er zonder meer op vertrouwen dat we voldoen aan de normen op het gebied van kwaliteit en milieu. We gaan bovendien verder dan dat”, vertelt Ingrid van Boxtel, KAM manager bij Bechtle. “De norm is het vertrekpunt. Het is de kunst om van daaruit vooruitgang te blijven boeken”.

Zorgsystemen

Ingrid startte in augustus 2016 bij Bechtle als Manager Kwaliteit, Arbeidsveiligheid & Milieu (KAM). Deze zorgsystemen ontwikkelen en borgen, dat is waar ze zich mee bezig houdt en ook waar haar passie ligt. “Dat doen we volgens het PDCA-principe: Plan, Do, Check & Act. Als organisatie is het belangrijk om te weten in hoeverre de plannen en processen die je hebt uitgezet, ook worden opgevolgd – je gaat ‘temperaturen’. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van interne audits, dashboards en tevredenheidsonderzoeken. Op basis daarvan kunnen we onze plannen bijsturen en onze prestaties verder verbeteren. De certificering zien we als een eerste vereiste. Om onze doelen te bereiken is er meer nodig: ons streven is om onze klanten méér toegevoegde waarde te bieden. Vanuit onze eigen kracht en visie.”

Samen sterk

Het kwaliteitsniveau van de organisatie wordt bepaald door een samenspel van mensen en processen, aldus Ingrid. “Iedere collega levert zijn of haar bijdrage en vertegenwoordigt een directe of indirecte schakel in het primaire proces, de levensader van de organisatie. Van eerste klantcontact tot en met factuur en service na aankoop. Collega’s betrekken bij de plannen en hen bewustmaken is dan ook iets waar ik me graag voor inzet. Door te luisteren, samen op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden en door interne projecten op te zetten met collega’s die de onderlinge samenwerking bevorderen. Want een optimale samenwerking tussen mensen is cruciaal om klanten optimaal te kunnen bedienen.”

Milieu en MVO

Ook voor het milieu is er meer aandacht dan vereist volgens de norm. Ingrid: “We geven aandacht aan thema’s als brandstof en elektriciteitsverbruik om onze footprint te verkleinen. We doen dit bijvoorbeeld door een incentive beschikbaar te stellen voor het laagste brandstofverbruik en door samen te werken met milieubewuste partijen.” Dit jaar staat daarnaast MVO als punt op de agenda. “Daarmee breiden we ons milieubewustzijn uit naar maatschappelijk bewustzijn. We verwachten hiervoor augustus 2018 een zorgsysteem ingericht te hebben. De drie zorgsystemen (ISO 9001, ISO 14001 en MVO: ISO 26000) proberen we zoveel mogelijk met elkaar te integreren. Daarmee winnen we aan slagvaardigheid. En daar heeft de klant uiteindelijk ook weer profijt van.”

Klanttevredenheidsonderzoek

Een ander project dat op stapel staat, is het opzetten van een continu klanttevredenheidsonderzoek. Ingrid: “Nu doen we dit jaarlijks. Doorlopend de tevredenheid van onze klanten meten heeft als voordeel dat we sneller in kunnen spelen op de wensen in de markt. Ons doel is om te groeien naar de nummer één value added IT-partner in 2020, een hoge klanttevredenheid helpt dit te bereiken!”

 

Ingrid van Boxtel

KAM Manager

 

T +31 40 760 2803
ingrid.vanboxtel@bechtle.com

Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best.
ISO 9001
Bechtle direct
pdf Téléchargement
ISO 9001
Comsoft
PDF Téléchargement
ISO 14001
Bechtle direct
pdf Téléchargement
ISO 14001
Comsoft
pdf Téléchargement